AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
AAU's forskningsbaserede myndighedsbetjening

AAU's forskningsbaserede myndighedsbetjening

Aalborg Universitet leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening på bygge- og boligområdet til Trafik- og Byggestyrelsen. Samarbejdet varetages af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), som siden 2007 har været en del af AAU.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening er en fællesbetegnelse for en række ydelser, som danske universiteter udfører for staten og andre offentlige myndigheder. Formålet er at levere uvildig, forskningsbaseret viden til myndighederne som støtte for lovgivningsarbejde m.v.

Kontinuitet i i forskningsmiljøer har stor betydning

Kontinuiteten i et givent forskningsmiljø har stor betydning for universitetets mulighed for at levere ydelser af høj kvalitet inden for det pågældende fagområde, både på kort og langt sigt.

Tilsvarende har den faglige bredde af forskningsmiljøet betydning for evnen til at opfylde myndighedernes behov for forskningsbaseret viden, ikke blot inden for de emner, hvor myndigheden aktuelt efterspørger viden, men også inden for relaterede emner, som senere kan få relevans for myndigheden.

Denne kontinuitet og bredde tilsikres bl.a. gennem fireårige aftaler, der forpligter aftaleparterne på at vedligeholde og videreudvikle det pågældende forskningsmiljø. AAU har en sådan fireårig aftale med Energistyrelsen om at levere forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. 

Læs mere om AAU's aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

 

AAU tilbyder forskningsbaseret myndighedsbetjening

Aalborg Universitet byder alle muligheder for at yde forskningsbaseret myndighedsbetjening på universitetets fagområder velkommen. AAU's faglige bredde inden for teknik og naturvidenskab og en række grene af samfundsvidenskaberne samt universitetets stærke tradition for problembaseret forskning og udvikling i samarbejde med eksterne virksomheder og institutioner giver til sammen et godt afsæt for samfundsrelevant forskningsbaseret myndighedsbetjening. 

EKSEMPLER PÅ FORSKNINGSBASERET MYNDIGHEDSBETJENING

 

SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGE INSTITUTIONER

Ud over den egentlige forskningsbaserede myndighedsbetjening indgår Aalborg Universitet jævnligt aftaler med både danske og internationale virksomheder og offentlige institutioner om bl.a. forskning og rådgivning. Aftalerne kan have forskelligt omfang og varighed, fra en kortvarig kontrakt om fx en afgrænset udredning for en kommunal institution til en langsigtet samarbejdsaftale om fx forskningsbaseret rådgivning af en international institution.

Læs mere om AAU's samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner.

Sådan gør du...

Henvendelser vedr. samarbejde om forskningsbaseret myndighedsbetjening kan rettes til:

Direktør Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU
Tlf.: 45 9940 2261
E-mail: tka@sbi.aau.dk

Henvendelser vedr. kommunikation af resultater af forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø kan rettes til:

Kommunikationschef Jesper Kirkeskov, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU
Tlf.: 45 9940 2262
E-mail: jek@sbi.aau.dk