Forskning
Samarbejde

Find forskning fra AAU

Find AAU-forsker

Alle forskere har en profil med deres publikationer, projekter, aktiviteter og presseomtale. Du kan søge efter forskere ud fra for- og efternavn.
 

Find AAU-forsker

Find AAU-forskningsprojekter

I AAU's forskningsportal kan du søge efter projekter, som AAU's forskere er deltagere i eller projektledere for. Projekterne er relaterede til den enkelte forsker og vedkommendes presseomtale, publikationer og andre aktiviteter, og de synliggør forskningsaktiviteter og samarbejde mellem eksterne interessenter og forskningsmiljøerne.
 

Find AAU-forskningsprojekter

Find AAU-publikationer

Du kan søge efter forskningspublikationer fra AAU ud fra bl.a. type, organisationer og publikationsår.
 

Find forskningspublikationer

AAU's forskning i pressen

Aalborg Universitets forskningsportal VBN kan du søge efter presseklip fra aviser, internet, radio og tv samt landsdækkende, regionale og lokale medier.

Ved hvert presseklip kan du finde informationer om forskeren, som har udtalt sig. Du kan også søge efter AAU-forskere ud fra deres forskningsområder.
 

FIND PRESSEKLIP FRA AAU

Kontakt AAU

Har du spørgsmål til AAU's forskningsregistrering, -formidling og -analyse, kan du kontakte:

VBN-teamet
E-mail: vbn@aub.aau.dk

Andre udgivelser fra AAU

AAU laver flere typer forskningsudgivelser i fx trykt form eller e-bogsform (Open Access og Open Journal System (OJS)).


PH.D.-AFHANDLINGER FRA AAU

Aalborg Universitet publicerer sine ph.d.-afhandlinger gennem universitets forskningsportal VBN. Afhandlingerne indleveres ved universitetets fem videnskabelige hovedområder, og ved tildeling af ph.d.-graden bliver de enkelte afhandlinger tilgængelige i fuldtekst i forskningsportalen.

OPEN ACCESS-TIDSSKRIFTER FRA AAU

Aalborg Universitet udgiver sine egne fagfællebedømte Open Access-tidskrifter. Tidsskriftredaktionerne består af forskere fra AAU samt internationale og nationale kollegaer. Tidsskrifterne kommer fra forskellige fagområder på AAU, og flere er undervejs.

AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Aalborg Universitetsforlag udgiver forskning inden for AAU's fem videnskabelige hovedområder i enten trykt form, i e-bogsform, som Open Access - eller hvis det handler om tidsskrifter i Open Journal System (OJS).

Samtidigt sikrer forlagets faste procedure for fagfællebedømmelse, at alle forskningspublikationer, hvad enten det er en antologi, monografi, rapport eller konferenceproceedings, også opnår BFI-point.
Uanset om du er forfatter hos AAU i forvejen eller godt kunne tænke dig at blive det, er du altid velkommen til at indsende manuskriptforespørgsler.

AAU-publikationer i fuldtekst

Næsten en fjerdedel af VBN's mere end 117.000 publikationer er i fuldtekst, dvs. har tilknyttet artikler, arbejdspapirer, rapporter mv.

Kontakt VBN-redaktionen, hvis du finder en interessant artikel uden fuldtekst. Så vil vi undersøge muligheden for, at fuldteksten kan vedhæftes.