Spring til indhold

Uddannelser med seks måneders jobgaranti

Uddannelser med seks måneders jobgaranti

Aalborg Universitet i Esbjerg uddanner eftertragtede ingeniører. Langt de fleste kandidater kommer da også hurtigt i job efter endt uddannelse – enten i Esbjerg eller i andre dele af Danmark.

For at styrke relationen yderligere mellem studerende, dimittender og erhvervslivet i Esbjerg har Aalborg Universitet, Business Esbjerg og Esbjerg Kommune indgået en aftale om øget samarbejde - til gavn for både erhvervsliv, den regionale udvikling og dimittender. I praksis betyder det dels, at erhvervslivet giver en jobgaranti til de studerende fra Aalborg Universitet i Esbjerg efter endt uddannelse og dels, at de studerende og erhvervslivet er forpligtet til et endnu tættere samarbejde undervejs i uddannelsesforløbet.

Mindst seks måneders job garanti

Erhvervslivet i Esbjerg tilbyder dimittender fra Aalborg Universitet i Esbjerg ansættelse efter endt uddannelse. Ansættelsen har en varighed på minimum seks måneder.

Jobgarantien gælder alle diplom- og civilingeniøruddannede dimittender*, der er optaget på en fuldtidsuddannelse hos Aalborg Universitet i Esbjerg fra september 2019.

  • Jobgarantien forudsætter, at dimittenden har gennemført sin uddannelse på normeret tid.
  • Jobgarantien forudsætter, at dimittenden har skrevet projekt eller været i praktikforløb hos en virksomhed (mindst 15 ECTS).
  • Jobgarantien forudsætter danskkundskaber svarende til niveau B1 på CEFR-skalaen.

Aalborg Universitet har ligeledes forpligtet sig til, at de studerende har gode muligheder for at samarbejde med virksomheder i studietiden.

* Aftalen om jobgaranti gælder desuden for bachelorer, der har påbegyndt bacheloruddannelsen mellem 1. september 2019 til 1. september 2020, og som opfylder de øvrige betingelser for jobgarantien.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om jobgarantien, er du velkommen til at kontakte studievejleder:

Kontakt vores studievejleder

Heidi Valdkilde Abrahamsen, Træffetid hverdage 9.00-13.00 på mail eller telefon.


Mail: studievejledning@esbjerg.aau.dk
Telefon: (45) 9940 7669