AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

FAQ FOR MEDARBEJDERE/EMPLOYEES - AAU & CORONAVIRUS

OPDATERET 12. juni kl. 15.00  | UPDATED 12 june at 15:00

Ferierejser til områder som Udenrigsministeriet fraråder

Holiday travels for areas that the Ministry of Foreign Affairs advice against.

FAQ for medarbejdere - DK | ENGLISH

 • +

  1. Særlige risikogrupper | Higher risk groups

  Jeg er i en særlig risikogruppe eller bor sammen med en person i særlig risikogruppe. Skal jeg komme på arbejde?

  Ja, men du skal drøfte med din nærmeste leder, hvordan dit arbejde kan tilrettelægges, så risikoen for smitte nedsættes yderligere.

  Se Sundhedsstyrelsens definition af personer i særlig risikogruppe på dette link. https://www.sst.dk/da/corona/Saerlige-risikogrupper

   

  English

  I am in a higher risk group or living with someone in a higher risk group. Should I come to work?

  Yes, but you need to discuss with your immediate superior how to organize your work so that the risk of infection is further reduced.

  See the Danish Health Authority's definition of people at higher risk on this link. https://www.sst.dk/da/corona-eng/People-at-higher-risk

 • +

  2. Sygdom | Sickness

  Jeg er blevet syg. Er jeg forpligtet til at fortælle min leder, hvad jeg fejler.

  Kun hvis du er syg af covid-19, eller der er mistanke om, at du er smittet med coronavirus. I så fald kan din arbejdsgiver spørge dig, og du er forpligtet til at svare.

   

  Jeg har milde symptomer som let forkølelse eller hovedpine. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal kontakte din læge og drøfte dine symptomer med ham/hende.

   

  English

  I’ve become sick. Am I obligated to tell my manager what’s wrong?

  Only if you are sick with Covid-19 or suspect that you are infected with coronavirus. In this case, your employer may ask you and you are obliged to respond.

   

  I have mild symptoms like a minor cold or headache. What should I do?

  You should contact your doctor and discuss your symptoms with him/her.

 • +

  3. Coronasmitte | Corona infection

  Min kollega er sygemeldt med covid-19. Hvad skal jeg gøre?

  I de fleste tilfælde ikke noget. Det er kun, hvis du har været i nær kontakt med din sygemeldte kollega, at du skal underrette din leder. Du skal i så tilfælde også blive hjemme fra arbejde, kontakte din læge og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

  I pjecen kan du desuden læse, hvad der anses for at være en nær kontakt. Hvis alle AAU-medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, hosteetikette og hygiejne, vil det være meget sjældent, at der opstår nær kontakt.

   

  Jeg har været i nær kontakt med en coronasmittet på arbejdspladsen eller andetsteds. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal underrette din leder, blive hjemme fra arbejde og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece:Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus

   

  Jeg er testet positiv for coronavirus. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal underrette din leder, blive hjemme fra arbejde og følge Sundhedsstyrelsens råd i denne pjece: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus

   

  English

  My colleague is on sick leave with Covid-19. What should I do?

  In most cases nothing. It is only if you have been in close contact with your sick colleague that you must notify your manager. In this case, you must also stay home from work, contact your doctor and follow the Danish Health Authority’s advice in this booklet (Danish): Til dig, der en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus. You may also seek guidance here (English): https://www.sst.dk/da/corona-eng/FAQ#uk-corona-faq-kontaktopsporing

  In the booklet you can also read what is considered to be a close contact. If all AAU employees comply with the Danish Health Authority's general advice on physical distance, cough etiquette and hygiene, close contact will be very rare.

   

  I've been in close contact with someone infected with coronavirus at work or elsewhere. What should I do?

  You must inform your manager, stay home from work and follow the Danish Health Authority’s advice in this booklet (Danish): Til dig, der en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus. You may also seek guidance here (English): https://www.sst.dk/da/corona-eng/FAQ#uk-corona-faq-kontaktopsporing

   

  I've tested positive for coronavirus. What should I do?

  You must inform your manager, stay home from work and follow the Danish Health Authority’s advice in this booklet (Danish): Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus. You may also seek guidance here (English): https://www.sst.dk/da/corona-eng/FAQ#uk-corona-faq-syg

 • +

  4. Fysiske møder og arrangementer | Physically attending meetings and other arrangements

  Må jeg deltage i fysiske møder, seminarer og andre arrangementer på universitetet eller eksternt?

  Ja, medarbejdere må gerne deltage i fysiske møder og andre arrangementer både på universitetet og eksternt. Direktionen henstiller dog til, at fysiske møder fortsat begrænses mest muligt. De generelle afstandskrav skal altid overholdes – også ved møder udenfor.

   

  English

  Am allowed to physically attend meetings, seminars and other events at the university or externally?

  Yes, staff members are allowed to attend in-person meetings and other events both at the university and externally. However, the Executive Management recommends that in-person meetings continue to be minimised. The general distance requirement must always be observed, even for meetings outside.

   

 • +

  5. Rejser og besøg fra udlandet | Travel and visits from abroad

  Gælder forbuddet mod tjenesterejser til udlandet stadig?

  Tjenesterejser til lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle nødvendige rejser, er ikke tilladt.

  Fra 15. juni blev rejser til Norge, Island og Tyskland tilladt. 27. juni opdaterer Udenrigsministeriet listen over, hvilke lande man ikke længere fraråder alle unødvendige rejser til. Det forventes, at det vil være de fleste lande i EU/Schengen-området.

  Listen over lande kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside eller på Statens Serum Instituts hjemmeside.

   

  Gælder forbuddet mod besøg fra udlandet stadig?

  Besøg fra lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle nødvendige rejser, er ikke tilladt.

  Fra 15. juni blev rejser til Norge, Island og Tyskland tilladt. 27. juni opdaterer Udenrigsministeriet listen over, hvilke lande man ikke længere fraråder alle unødvendige rejser til. Det forventes, at det vil være de fleste lande i EU/Schengen-området.

  Listen over lande kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside eller på Statens Serum Instituts hjemmeside.

   

   

  English

  Does the ban on work-related travel abroad still apply?

  Work-related travel to countries where the Danish Ministry of Foreign Affairs advise against all unnecessary travel is not allowed.

  As of 15 June 2020 work-related travel to Norway, Iceland and Germany was permitted. On 27 June the Ministry of Foreign Affairs will update the list of countries where all unnecessary travel is no longer advised against. It is expected to concern most countries in the EU/Schengen area.

  The list of countries can be found on the websites of either the Danish Foreign Ministry or Statens Serum Institut.

   

  Does the ban on visits from abroad still apply?

  Visits from countries where the Danish Ministry of Foreign Affairs advise against all unnecessary travel is not allowed.

  As of 15 June 2020 work-related travel to Norway, Iceland and Germany was permitted. On 27 June the Ministry of Foreign Affairs will update the list of countries where all unnecessary travel is no longer advised against. It is expected to concern most countries in the EU/Schengen area.

  The list of countries can be found on the websites of either the Danish Foreign Ministry or Statens Serum Institut.

   

 • +

  6. Omklædningsrum og bad | Changing rooms and showers

  Må jeg benytte omklædningsrum og badefaciliteter på universitetet?

  Ja, hvis du er rask og uden symptomer på coronasmitte, og hvis du og andre ansatte overholder de generelle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand og god håndhygiejne. Dette kan dog gøre det nødvendigt kun at benytte faciliteterne en ad gangen.

   

  English

  Can I use changing rooms and bathing facilities at the university?

  Yes, if you are healthy and without symptoms of coronavirus and if you and other staff members comply with the Danish Health Authority’s general guidelines on keeping distance and practicing good hand hygiene. However, this may make it necessary to use the facilities only one at a time.

 • +

  7. Fortsat hjemmearbejde | Continued work from home

  Kan jeg fortsat arbejde hjemmefra, hvis jeg stadig ønsker det?

  Kun hvis du aftaler det specifikt med din nærmeste leder på samme måde som før nedlukningen af universitetet i marts.

   

  English

  Can I continue to work from home if I still want to?

  Only if you specifically agree with your immediate superior, the same as before the shutdown of the university in March.

 • +

  8. Ferierejser til områder, som Udenrigsministeriet fraråder / Holiday travels to areas, that the Ministry of Foreign Affairs advice against.

  Hvad sker der, hvis jeg vælger at tage på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet stadig fraråder alle unødvendige rejser?

  Aalborg Universitet kan ikke forbyde dig at holde ferie i et af disse områder.

  Men hvis du rejser på ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser, må du først møde på din arbejdsplads 14 dage efter hjemkomst fra disse områder.

  Hvis de 14 dages selvisolation ikke kan indeholdes i din ferie, vil du ikke få udbetalt løn i denne periode. Din leder kan i helt nødvendige tilfælde dispensere og kun såfremt, du har mulighed for at udføre dine normale og planlagte arbejdsopgaver hjemme i perioden. Dette skal i så fald være aftalt med din leder, inden du holder ferie.

   

  Er jeg forpligtet til at oplyse min arbejdsgiver om, hvor jeg har været på sommerferie i år?

  Ja, hvis du har været på sommerferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, er du forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om det.

   

  Hvis jeg har været på ferie i et land, hvor Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, og jeg får foretaget en coronatest ved hjemkomsten, må jeg så afbryde selvisolationen, hvis testen er negativ?

  Ifølge myndighederne kan du afbryde selvisolationen, hvis du får foretaget en coronatest af Testcenter Danmark på fjerdedagen, efter du har forladt det pågældende område, og du har fået et negativt testresultat tilbage.

   

   

  English

  What happens if I choose to go on holiday in a country, where the Ministry of Foreign Affairs still advises against all unnecessary travels?

  Aalborg University cannot prohibit you from vacationing in any of these areas.

  But if you are traveling on holiday in an area where the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary travel, you must only show up at your workplace 14 days after returning from these areas.

  If the 14 days of self-isolation cannot be included in your holiday, you will not be paid any wages during this period. In cases where it is absolutely necessary, your manager may grant an exemption and only if it is possible for you to perform your normal and scheduled tasks at home during the period. In this case, this must be agreed with your manager before you leave on holiday.

   

  Am I obliged to tell my employer where I went on summer holiday this year?

  Yes, if you have been on summer holiday in a country, where the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary travel, you are obliged to tell your employer.

   

  If I have been on vacation in a country, where the Ministry of Foreign Affairs advises against unnecessary travel, and I take a corona test upon returning home, can I then discontinue the quarantine if the test result is negative?

  According to the authorities you can discontinue the quarantine if you get a corona test conducted byt Testcenter Danmark on the fourth day after you have left the concerned area and you have received a negative test result.