Forskning
Samarbejde

FAQ FOR MEDARBEJDERE/EMPLOYEES - AAU & CORONAVIRUS

Opdateret 25. august kl. 15.00 | Updated 25 August at 15:00

Nye anvisninger om coronasmitte i punkt 3.

New instructions about corona infection in item 3.

 • +

  01. Særlige risikogrupper | Higher risk groups

  Jeg er i en særlig risikogruppe eller bor sammen med en person i særlig risikogruppe. Skal jeg komme på arbejde?

  Ja, men du skal drøfte med din nærmeste leder, hvordan dit arbejde kan tilrettelægges, så risikoen for smitte nedsættes yderligere.

  Du kan finde yderligere oplysninger, definitioner og råd til personer i særlige risikogrupper på Sundhedsstyrelsens side om særlige riskogrupper.

   

  English

  I am in a higher risk group or living with someone in a higher risk group. Should I come to work?

  Yes, but you need to discuss with your immediate superior how to organize your work so that the risk of infection is further reduced.

  You can find more information, definitions and advice to people in higher risk groups at the Danish Health Authority's website about higher risk groups (in Danish).

 • +

  02. Sygdom | Sickness

  Jeg er blevet syg. Er jeg forpligtet til at fortælle min leder, hvad jeg fejler.

  Nej, du er ikke forpligtet til at fortælle din leder, hvad du fejler. Heller ikke selvom du er testet positiv for coronavirus.

   

  Jeg har milde symptomer som let forkølelse eller hovedpine. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal tage en coronatest.

   

  English

  I’ve become sick. Am I obligated to tell my manager what’s wrong?

  No, you are not obliged to tell your manager what's wrong. This also applies if you have tested positive for COVID-19.

   

  I have mild symptoms like a minor cold or headache. What should I do?

  You should take a corona test.

 • +

  03. Coronasmitte | Corona infection

  Jeg har symptomer på coronasmitte. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Hvis du har symptomer på coronasmitte, skal du orientere din leder og følge anvisningerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om coronasmitte. https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet .

   

  Jeg har fået konstateret COVID-19. Hvordan skal jeg forholde mig?

  Du skal blive hjemme fra universitetet og orientere din leder. Følg derudover Sundhedsstyrelsens anvisninger på deres hjemmeside om coronasmitte. https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet

   

  En af mine kolleger har fået konstateret COVID-19. Hvad skal jeg gøre?

  I de fleste tilfælde ikke noget. Det er kun, hvis du har været i nær eller anden kontakt med den syge, at du orientere din leder og følge anvisningerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om coronasmitte. https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet

   

  Jeg har været i nær eller anden kontakt med en person, som har symptomer på coronasmitte. Hvad skal jeg gøre?

  Medmindre du også selv har symptomer, skal du ikke gøre noget og kan komme på universitetet som normalt. Det er først, hvis personen bliver konstateret smittet med coronavirus, at du vil blive betragtet som en nær kontakt og skal følge anvisningerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om coronasmitte. https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet

   

  Jeg har været i nær eller anden kontakt med en coronasmittet. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal orientere din leder og følge anvisningerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om coronasmitte. https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet

   

  Hvad gør jeg, hvis jeg tidligere har været testet positiv med corona, og nu har fået at vide, at jeg er nær kontakt til en coronasmittet?

  Du skal følge anvisningerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om coronasmitte.

  https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet

   

  KAN MIN ARBEJDSGIVER PÅLÆGGE MIG AT BLIVE TESTET FOR CORONA?

  Ja, din arbejdsgiver kan godt pålægge dig at blive testet for corona. Folketinget har vedtaget en ny lov, som giver arbejdsgiver adgang til at pålægge medarbejdere at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen. Det er en betingelse, at påbuddet om test er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredning af smitte med covid-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

   

  English

   

  I have symptoms of coronavirus. What should I do?

  If you experience symptoms of coronavirus infection you should inform your manager and take follow the directions on the Danish Health Authorities' website about coronavirus. https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Symptoms_tested-positive-or-a-close-contact

   

  I have tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should stay at home and inform your manager. You should also follow the instructions on the Danish Health Authorities' website about coronavirus. https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Symptoms_tested-positive-or-a-close-contact

  You are allowed back at the university when you have had no symptoms for 48 hours. If you have had no symptoms you are allowed back at the university seven days after you had the test done.

   

  One of my colleagues has tested positive for coronavirus. What should I do?

  In most cases you don’t need to do anything. It is only if you have been in close  or other contact with the infected person that you should inform your manager and follow the instructions on the Danish Health Authorities' website about coronavirus. https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Symptoms_tested-positive-or-a-close-contact

   

  I am a close or other contact to a person who has symptoms of coronavirus infection. What should I do?

  Unless you have symptoms yourself, you don't have to do anything and may come to the university as usual. It is only if the person is confirmed to be infected with coronavirus that you will be considered a close contact and should follow the instructions on the Danish Health Authorities' website about coronavirus. https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Symptoms_tested-positive-or-a-close-contact

   

  I am a close or other contact to a person who has tested positive for coronavirus. What should I do?

  You should inform your manager and follow the instructions of the Danish Health Authorities on their website about coronavirus. https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Symptoms_tested-positive-or-a-close-contact

   

  WHAT DO I DO IF I HAVE PREVIOUSLY TESTED POSITIVE WITH CORONAVIRUS AND HAVE NOW BEEN TOLD THAT I AM IN CLOSE CONTACT WITH A CORONA INFECTED PERSON?

  You should follow the instructions on the Danish Health Authorities' website about coronavirus. https://www.sst.dk/en/English/Corona-eng/Symptoms_tested-positive-or-a-close-contact

   

   

   

   

   

   

 • +

  04. Fysiske møder og arrangementer | In-person meetings and events

  Må jeg deltage i fysiske møder, seminarer og andre arrangementer på universitetet eller eksternt?

  Ja, du må gerne deltage i fysiske møder, seminarer og andre andre arrangementer på universitetet eller eksternt.

   

  Må jeg invitere til et fysisk møde eller arrangement? Og er der forskel på, om der er interne eller eksterne deltagere?

  Ja, du må gerne invitere til et fysisk møde eller arrangement, både med interne og eksterne deltagere. Der er ikke krav om, at eksterne deltagere skal kunne fremvise en negativ coronatest.

   

  ENGLISH

  Am I allowed to physically participate in meetings, seminars and other events at the university or externally?

  Yes, you are allowed to physically participate in meetings, seminars and other events at the university or externally.

   

  Am I allowed to I invite others to an in-person meeting or event? Do we distinguish between internal or external participants?

  Yes, you are allowed to invite others to in-person meetings or other events - both internal and external participants. External participants are not required to show a negative corona test.

 • +

  05. Mundbind | Face masks

  Skal jeg bære mundbind på universitetet på noget tidspunkt på universitetet?

  Nej, det er ikke længere påbudt at bære mundbind, når du færdes indendørs på universitetet. Dog skal du stadig bære mundbind, når du benytter dig af AAU's coronatestfaciliteter.

   

  ENGLISH

   

  Should I wear a face mask at the university at any time?

  No, it is no longer a requiremment that you wear a face mask when moving around indoors at the university. However, you are still required to wear a face mask at AAU's corona test facilities.

 • +

  07. Private rejser | Personal travel

  Hvad sker der, hvis jeg privat rejser til et land, hvor Jeg skal i selvisolation ved hjemrejse?

  Ved private rejser til visse lande stiller myndighederne krav om selvisolation efter hjemkomst til Danmark. Du må i så fald først møde fysisk ved Aalborg Universitet, når selvisolationen er overstået. 

  Du kan læse mere om kravene i forbindelse med rejser her: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk).

  Hvis selvisolationen ikke kan indeholdes i din ferie, skal du inden ferien aftale med din leder, om det er foreneligt med dine arbejdsopgaver, at du arbejder hjemme i perioden med selvisolation. Alternativt vil der ske løntræk.

  Er jeg forpligtet til at oplyse min arbejdsgiver om, hvor jeg har været på ferie?

  Ja, hvis du har været på ferie i et land, hvor du skal i selvisolation ved hjemkomsten, er du forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver om det.

  English

  What happens if I choose to go on holiday in a country where the Ministry of Foreign Affairs advises against all non-essential travel?

  For private trips to certain countries the authorities require self-isolation after returning to Denmark. In that case, you must not meet physically at Aalborg University until the self-isolation is over. 

  You can read more about the requirements for travel here: en.coronasmitte.dk.

  If self-isolation cannot be included in your holiday, you must agree with your manager, prior to the holiday, on whether working from home during the period of self-isolation is compatible with your duties. Alternatively, there will be a salary deduction.

  Am I obliged to tell my employer where I went on holiday this year?

  Yes, if you have been on holiday in a country where you have to self-isolate after returning to Denmark, you are obliged to tell your employer.

 • +

  08. Internationale medarbejdere og gæster, der indrejser i Danmark | International staff and guests entering Denmark

  Der gælder forskellige regler for test, selvisolation osv. afhængig af, om der er tale om en international medarbejder (med ansættelseskontrakt) eller en gæst, ulønnet ph.d., praktikant m.m.

  For så vidt angår tilrejsende medarbejdere (med ansættelseskontrakt) skal vi registrere ankomsttidspunkt, testtidspunkt med mere ifølge bekendtgørelse om pligt til at sikre COVID-19 test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse. Bekendtgørelsen er forlænget til den 1. november 2021.

  Der kan læses mere om reglerne på International Staff Units hjemmeside

  Oplysninger om tilrejsende medarbejdere skal sendes til isu.hr@adm.aau.dk.

  English

  Different rules apply to testing, self-isolation, etc., depending on whether a person is international staff (with an employment contract) or a guest, unpaid PhD student, intern, etc.

  For incoming staff members (with an employment contract) we must record the time of arrival, the time of testing and more according to the Ministerial order on the duty of ensuring Covid-19 testing of international employees upon entry into Denmark. The ministerial order has been extended until 1 November 2021.

  You can read more about the rules on the International Staff Unit's website

  Information about incoming staff must be sent to isu.hr@adm.aau.dk.

   

   

 • +

  09. Lukkede sogne og/eller kommuner

  Jeg bor i et sogn eller en kommune, som er lukket ned på grund af for høj coronasmitte. Må jeg stadig komme på universitetet?

  Nej. Medarbejdere, som er bosiddende i et sogn eller en kommune, som er lukket ned på grund af coronasmitte, må ikke møde fysisk frem på universitetet og skal arbejde hjemmefra, MEDMINDRE de varetager kritiske funktioner. Drøft med din leder om, hvorvidt dette er tilfældet.

   

  Hvis smitten i et sogn, hvor AAU har aktiviteter, overstiger grænsen for automatisk nedlukning, bliver universitetet så også lukket ned?

  Nej. Nedlukning af AAU’s aktiviteter sker først, hvis smitten overstiger grænsen for automatisk nedlukning for hele kommunen. Det vil i så fald kun være universitetets aktiviteter i den ramte kommune, der lukkes ned.

   

  English

  I live in a parish or a commune that is closed down due to too high levels of corona infection. Am I still allowed to be physically present at the university?

  No. Staff living in a parish or a commune that is closed due to corona infection are not allowed to be physically present at the university and should work from home, UNLESS they take care of critical functions. Discuss with your manager if this is the case.

   

  Will AAU be closed if the spread of infection in a parish, where the university has activities, increases to above the level for automatic closing?

  No. Closing of AAU’s activities will only happen if the spread of infection increases to above the level for automatic closing for the entire commune. Only AAU activities in the affected commune will be closed

 • +

  10. Hjemsendte børn | Children sent home

  Mit barn er sendt hjem fra skole/institution, fordi et andet barn er smittet med coronavirus. Jeg har ikke andre pasningsmuligheder, så jeg er nødt til at blive hjemme. Hvad skal jeg gøre?

  Du skal som udgangspunkt stadig passe dit arbejde. Men du kan rådføre dig med din leder i forhold til mulighederne for at arbejde hjemmefra eller bruge afspadsering, ferie eller omsorgsdage.

   

  Engelsk

  My child has been sent home from their school/institution, because another child is infected with coronavirus. I have no other options for daycare, so I have to stay at home. What should I do?

  As a rule you are still obliged to go to work and do your job. But you can discuss with your manager if it is possible to work from home or use time off in lieu, childcare days or holiday.

SPØRGSMÅL TIL AAU'S CORONABEREDSKAB

Skriv til coronavirus@aau.dk

QUESTIONS FOR AAU'S CORONA TASK FORCE


Write to coronavirus@aau.dk

TEKNISKE SPØRGSMÅL | TECHNICAL QUESTIONS