AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Workshop om membraner til tagdækning

Workshop om membraner til tagdækning

SBi inviterer til workshop, som indledning på projektet om udarbejdelsen af tre nye SBi-anvisninger om membraner til tagdækning.

Tidspunkt

22.08.2018 kl. 12.30 - 16.00

Beskrivelse

SBi går snart i gang med at udarbejde tre SBi-anvisninger om membraner til tagdækning. I den anledning inviterer vi til workshop for at få branchens input til de vigtigste problemstillinger, der skal behandles i SBi-anvisningerne inden for udførelse, projektering og specifikation af egnede materialer.

Formålet med anvisningerne er at gøre det lettere for byggeriets parter at bestille, projektere og udføre tagmembraner på et oplyst grundlag. Læs beskrivelse af projektet her.  

Indledningsvis vil SBi på workshoppen orientere om projektets rammer og formål samt følgegruppens rolle og muligheder for at præge arbejdet. Dernæst vil Byggeskadefonden redegøre for byggeskader, hvor tagmembraner er anvendt, og Teknologisk Institut vil fortælle om deres erfaringer og viden på området.

Efterfølgende ønsker SBi gennem input fra deltagerne at blive klogere på de vigtigste problemstillinger, der skal beskrives under udførelse, projektering og specifikation af egnede membraner til tagdækning. Ligeledes vil SBi gerne have et overblik over omfanget af dokumentation, der er til rådighed og kan danne grundlag for beskrivelserne. Det gælder ikke mindst, hvordan anvisningerne bedst hjælper brugerne – ikke bare i projekteringen og udførelsen, men også med at vælge de bedste materialer i den givne situation.

Læs om processen for udarbejdelse af SBi-anvisninger.

Der er fortsat mulighed for at bidrage i arbejdet gennem deltagelse i følgegruppen - gerne begrænset til en repræsentant fra hvert firma. Læs om følgegruppen her.

 

Program for workshoppen 22. august 2018 kl. 12.30-16.00

12.30

​Velkomst 
Forskningschef Ruut Peuhkuri, SBi, Aalborg Universitet København

12.35

​SBi-anvisninger om membraner til tagdækning 
Seniorforsker Torben V. Rasmussen, SBi, Aalborg Universitet København

Orientering om arbejdet med de tre nye SBi-anvisninger om membraner til tagdækning. Projektet vil forløbe i to fase: Indsamling af viden og udarbejdelse af tre anvisninger. Baggrund, fremgangsmåde og tidsplan vil blive fremlagt.

12.50

​Byggeskadefondens registrerede skader i tage udført med membraner 
Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden

Fonden registrerer byggeskader i det almennyttige boligbyggeri og dækker bygningsejerens udgifter til udbedring af anerkendte skader. På workshoppen vil Jens Dons fremlægge de registrerede typer af skader i tage med membraner og de seneste tal på området.

13.10

​Teknologisk Instituts erfaringer med tagmembraner i byggeriet 
Seniorspecialist Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut

Teknologisk Institut vurderer hvert år mange tage med tagmembraner og bistår med vurdering af det udførte arbejde. På workshoppen vil Britt Haker Høegh dele ud af Teknologisk Instituts erfaringer og viden om membraner og forklare hvordan de undersøger en tagkonstruktion med membraner og vurderer eventuelle skader.

13.30

Pause
Kaffe og kage

13.40

​Introduktion af workshop 
Seniorforsker Torben V. Rasmussen, SBi, Aalborg Universitet København

13.50

Workshop

14.30

​​15 min pr. gruppe 
5 min præsentation + 10 min diskussion

15.55

Afrunding 
Seniorforsker Torben V. Rasmussen, SBi, Aalborg Universitet København

16.00

Tak for i dag

 

 

Pris

Der er nu lukket for tilmelding til workshoppen.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

A. C. Meyers Vænge15, 2450 København SV

Tilmelding inden

19.08.2018 kl. 00.00

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen