AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Tiltrædelsesforelæsning ved Torben Bjerregaard Larsen

I forbindelse med Torben Bjerregaard Larsens tiltrædelse som klinisk professor i trombose og lægemiddelovervågning inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Trombosens ætiologi, behandling og prognose. - Hvad har det at gøre med Søren Kierkegaard, og hvor skal vi hen med vores forskning?

Tidspunkt

09.04.2019 kl. 14.00 - 15.00

Beskrivelse

Tid og sted

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 14.00

Auditoriet, Forskningens Hus
Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

(Parkering ved Forskningens Hus eller ved Aalborgtårnet)

 

Trombosesygdomme tegner sig samlet for den største årsag til død i den vestlige verden. Trombose er en samlebetegnelse for blodpropper i hjernen (apopleksi), i hjertet (myokardieinfarkt) og i blodets vener (venøs tromboemboli; VTE) eller perifere arterier. Alene apopleksi og myokardieinfarkt er ansvarlig for et ud af fire af alle dødsfald. VTE tegner sig for en betydelig andel af blodpropper der fører til nedsat livskvalitet eller død. Svær perifer åreforkalkning og øget risiko for blodpropper oplever i disse år en øget opmærksomhed. Det skyldes ikke mindst at sygdommen i mange årtier har manglet klare retningslinjer med hensyn til sikker forebyggende behandling, men vores viden øges i disse år.

Retningslinjerne om den akutte behandling af trombosesygdomme er generelt veletablerede og alment udbredte, og de videnskabelige selskaber opdaterer hyppigt behandlingsvejledningerne som følge af ny viden. Der eksisterer dog stadig en række trombosesygdomme hvor der mangler god videnskabelig evidens, eksempelvis indenfor tromboser i øjne, mave/tarm, hos gravide, hos børn og trombose i relation til cancer. Endvidere mangler der øget fokus på perioden efter trombose og på rehabilitering, specielt indenfor VTE.

I denne forelæsning vil der være fokus på egne resultater indenfor ætiologi, sikker antitrombotisk behandling og prognose samt et bud på fremtiden. I forbindelse med gennemgangen vil vores store filosof Søren Kierkegaard fungere som en rød (lede)tråd.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen