AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Tiltrædelsesforelæsning ved Michael Gaihede

I forbindelse med overlæge Michael Gaihedes tiltrædelse som klinisk professor i Oto-Rhino-Laryngologi ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Øre-Næse-Hals-Kirurgisk og Audiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, inviterer Klinisk Institut til tiltrædelsesforelæsning med titlen: Mellemørets Paradoks. Et akustisk organ i biologiske omgivelser – øre-kirurgiens udfordringer.

Tidspunkt

22.11.2019 kl. 14.00 - 15.00

Beskrivelse

Forelæsningen afholdes

Fredag den 22. november 2019 kl. 14.00
I auditoriet, Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg

 

Efter forelæsningen vil der være reception. Alle er velkomne

 

Om forelæsningen

Menneskets hørelse er en afgørende sansefunktion for vores kontakt med omgivelserne, for udvikling af sprog og for vores kommunikation med hinanden. Funktionen er bestemt væsentligst ved udformningen af ørets anatomiske komponenter, og herunder også mellemøret. Her indgår trommehinden og knoglekæden, som leder lyden fra øregangen til det indre øre vha. vibrationer i materialerne.

Trommehindens frie bevægelighed og evne til at vibrere som respons på lydbølger er helt afgørende for absorptionen og transmission af lyden til knoglekæden og indre øre. Den frie bevægelig sikres af, at trommehinden er omgivet af luft på begge sider, dvs., at mellemøret er luftfyldt. Imidlertid er mellemøret også i fysiologisk forstand en ’biological gas pocket’, hvor forskelle i luftarternes partialtryk mellem luften og blodet i den omgivende slimhinde medfører en absorption af luft fra mellemøret.

I normale mellemører medfører det et mindre undertryk, som udjævnes vha. hyppige åbninger af det Eustakiske rør, og tryk-balancen kan opretholdes. I mellemører præget af sygdom er større undertryk samt følger efter undertryk imidlertid et meget hyppigt fund; her ses trommehinden trukket ind i mellemøret i retraktionslommer og atelektase med udvikling af degenerative forandringer inkl. irreversible skader på fx knoglekæden. Disse tilstande medfører varige høretab.

Den ørekirurgiske behandling søger at rette op på de strukturelle skader på mellemøret mhp. at sikre et tørt, luftfyldt mellemøre med en optimal hørelse, men de postoperative forløb kompliceres ofte med dannelse af nye undertryk, som atter medfører strukturelle skader på mellemøret. Derfor er en optimal ørekirurgisk behandling tæt forbundet med forståelsen af de basale fysiologiske forhold i mellemøret, herunder særligt mellemørets trykregulering.

Den overordnede trykregulering i mellemøret kendes ikke i detaljer, men en række studier kan belyse de vigtigste elementer og udpege nye væsentlige områder indenfor både basal og klinisk forskning.

Arrangør

Klinisk Institut

Adresse

Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg, Auditoriet

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen