AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
TEMAMØDE: UDVIKLING AF UDSATTE BOLIGOMRÅDER

TEMAMØDE: UDVIKLING AF UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Temamøde om udsatte boligområder med afsæt i ny lov og bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder.

Tidspunkt

30.01.2019 kl. 15.00 - 19.00

Beskrivelse

​Regeringen indgik i maj 2018 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om 'Initiativer på boligområdet, der modvirker parallelsamfund'. Aftalen er nu blevet omsat til lov (L 38) og bl.a. konkretiseret ved 'Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder' (BEK nr. 1354 af 27. november 2018), som trådte i kraft 1. december 2018. 

Aftalen har været genstand for megen diskussion, men nu er lov og bekendtgørelse en realitet, og det rejser spørgsmålet, hvordan man lokalt i kommuner og boligorganisationer bedst håndterer de nye krav vedr. udviklingsplaner for og eventuel afvikling af de hårdest ramte boligområder. Hvad har de lokale aktører brug for i den kommende proces, og hvordan kan SBi som forsknings- og uddannelsesinstitution bidrage til at opfylde disse behov?  Formålet med temamødet er at forsøge at besvare disse spørgsmål.

Program

15.00  

Velkomst og introduktion til dagens program 
Formand for SBi’s rådgivende udvalg, borgmester Jørn Pedersen, Kolding

15.10   

​Hvilke krav og virkemidler indeholder L38 og 'Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder'? 
Chefkonsulent Rita Munk, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

15.30

​Hvad er erfaringerne med at omplacere beboere i udsatte boligområder? 
Seniorforsker, ph.d. Rikke Skovgaard Nielsen, SBi

15.50

Hvorfor er Aalborg ikke med på ghettolisten?  
Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening

16.10

​Hvilke resultater har man hidtil opnået gennem fysiske tiltag i Gellerup? 
Programleder Per Frølund, Aarhus Kommune

16.30

​Pause
17.00

​Hvordan kan den almene sektor anvende L38 og ’Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder’? 
Adm. direktør Bent Madsen, BL – Danmarks Almene Boliger

17.20

​Hvordan kan kommunalforvaltningen anvende loven og bekendtgørelsen? 
Teamchef Rune Fløe Bæklund, Høje-Taastrup Kommune

17.40

​Hvilke muligheder er der for at tiltrække private investeringer i omdannelse af almene boligområder?
Markedsansvarlig projektleder Martin Hersom Bien, COWI

18.00

Hvordan vil SBi i de kommende år overvåge effekterne af de fysiske omdannel-ser i de såkaldte hårde ghettoer?
Professor Claus Bech-Danielsen, SBi

18.10

​Hvilken viden og hvilke kompetencer har de lokale aktører brug for, når de skal realisere lovens og bekendtgørelsens intentioner? 
Paneldiskussion med Jørn Pedersen, Rikke Skovgaard Nielsen, Ole Nielsen, Per Frølund, Bent Madsen, Rune Fløe Bæklund, Martin Hersom Bien og Claus Bech-Danielsen.
Moderator: Direktør Thorkild Ærø, SBi.

18.40

Afrunding og opsamling
Borgmester Jørn Pedersen, Kolding

18.45

Networking omkring en let buffet.

19.00

Tak for i dag

Det er gratis at deltage i temamødet, men tilmelding er nødvendig. 

Der har været en overvældende interesse for at deltage i temamødet, og vi har nu modtaget så mange tilmeldinger, at vi desværre må lukke deltagerlisten. Du er meget velkommen til at tilmelde dig ventelisten. 

 

TILMELDING TIL TEMAMØDE OM UDVIKLING AF UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Pris

Det er gratis at deltage i temamødet, men tilmelding er nødvendig.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/Pages/SBiOfflineCourseEnrollment.aspx?Course=54

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen