AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Tage – valg, udførelse og renovering. Kursus hos SBi

Tage – valg, udførelse og renovering. Kursus hos SBi

Her har du chancen for at komme på kursus hos forfatterne til den kommende SBi-anvisning om tage, som du også får med hjem fra kurset.

Tidspunkt

06.06.2019 kl. 09.00 - 16.30

Beskrivelse

På kurset lærer du om forskellige tagtypers virkemåde, særligt med hensyn til vand- og fugttæthed. Du lærer tillige om undertage og tagelementer, om anvendelsen af de gængse tagdækningsmaterialer (tagsten, fibercementplader, skifer, metalplader, zink og kobber, tagpap og andre membraner, vækstlag, strå og glas), om kviste og ovenlys samt om udformning af inddækninger. Endelig kommer kurset ind på fugtsikker renovering af tage.

På kurset får du styrket din teoretiske viden om tage, og du får vist en række eksempler på både vellykkede og mindre vellykkede tagløsninger, som underviserne er stødt på gennem deres mangeårige virke som rådgivere og syns- og skønsmænd.

Kurset fokuserer på de bygningsfysiske forhold ved tage, mens dimensionering af tagkonstruktioner ikke indgår i kurset.

Med i deltagerbetalingen er SBi-anvisning 273 'Tage'.

Undervisere 

Seniorforsker Erik Brandt, SBi, Aalborg Universitet København
Adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen, SBi, Aalborg Universitet København 
Seniorforsker Martin Morelli, SBi, Aalborg Universitet København
Teknisk konsulent Niels Strange, N. Strange. Byggeri & Regler

Pris

Kr. 4.800 ekskl. moms - Early bird rabat: Tilmeld dig senest 6. maj 2019, så giver vi 10% rabat på deltagerbetalingen

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

University College Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Mere information

https://kursus.sbi.dk/tage

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen