Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Tage - valg, udførelse og renovering - kursus hos BUILD

Tage - valg, udførelse og renovering - kursus hos BUILD

Her har du chancen for at komme på kursus hos forfatterne til SBi-anvisning 273 om tage, som du også får med hjem fra kurset.

Tidspunkt

04.11.2020 kl. 09.00 - 16.30

Beskrivelse

Taget er som regel den bygningsdel, der er hårdest påvirket af klimaet. Det stiller store krav til materialevalg, opbygning og udførelse af tagkonstruktionen for, at taget kan fungere korrekt og opnå en forventet lang levetid.

På kurset gennemgås SBi-anvisning 273 ’Tage’, der anviser, hvordan et tag kan udføres, så kravene i BR18 vedrørende vandtæthed, vandafledning, varmetab, brandsikkerhed og arbejdsmiljø er opfyldt.

DU FÅR:

  • Viden om udformning af tage, herunder undertage, tagelementer og kviste, så kravene i BR18 er opfyldt. Desuden behandles inddækninger og tilslutninger, fx omkring nabobygninger, ovenlys, tagvinduer og kanaler
  • Viden om renovering af tage
  • Kendskab til forskellige typer af tagdækningsmaterialer, bl.a. tagpap, tagsten, tagplader, tagfolie mm. 
  • Konkrete eksempler på forskellige tagløsninger

Dette kursus fokuserer på de bygningsfysiske og byggetekniske forhold ved tage, fx ventilationsforhold, vandafledning, dampspærrer, lufttæthed, isolering, brand og levetid. Kurset kommer også ind på, hvordan renovering af et tag kan udføres. 

På kurset får du vist en række eksempler på både vellykkede og mindre vellykkede tagløsninger, som underviserne er stødt på gennem deres mangeårige virke som rådgivere og syns- og skønsmænd.

Undervisere 

  • Seniorforsker Erik Brandt, BUILD, Aalborg Universitet
  • Adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen, BUILD, Aalborg Universitet
  • Seniorforsker Martin Morelli, BUILD, Aalborg Universitet
  • Teknisk konsulent Niels Strange, N. Strange. Byggeri & Regler

Pris

Kr. 3.800 ekskl. moms

Arrangør

BUILD, Aalborg Universitet

Adresse

Kurset afholdes online

Mere information

https://kursus.sbi.dk/tage

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen