AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
RADON I BYGNINGER – KURSUS hos SBi OM RADONRENOVERING OG RADONSIKRING

RADON I BYGNINGER – KURSUS hos SBi OM RADONRENOVERING OG RADONSIKRING

Kurset om radon i bygninger kvalificerer dig til at få adgang til det voksende marked for radonrenovering. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Kurset varer tre dage.

Tidspunkt

22.10.2019 kl. 09.00 - 23.10.2019 kl. 16.00

Beskrivelse

Lær at måle radon og renovere bygninger med radon i luften. Kurset varer tre dage. Du kan både tage kurset i Aarhus og København. SBi og Teknologisk Institut står for undervisningen. Prisen er 9.500 kr. Efter kurset kan du blive optaget på Bolius’ liste med leverandører af radonrenovering.

I mange boliger er der målt for meget radon i luften og dermed øget risiko for lungekræft. Men kun få af byggeriets virksomheder har øje på radonrenovering som forretningsområde.

På dette kursus bliver du kvalificeret til at måle radon, planlægge og gennemføre renovering af bygninger med for højt indhold af radon i luften indendørs. Kurset tager udgangspunkt i SBi-anvisning 270, 'Måling af radon i bygninger', og SBi-anvisning 247, 'Radonsikring af eksisterende bygninger'.

Arbejdet med radonrenovering forudsætter ikke investeringer i nyt udstyr eller lignende, men kræver, at virksomheden tilegner sig den nødvendige viden om, hvordan man måler radon, nedbringer et for højt radonniveau, samt kontrollerer, at det udførte arbejde har haft den ønskede virkning.

Blandt de mulige tiltag er tætning af gulvkonstruktionen og forbedring af ventilationen. Udeluftventiler kan udligne lufttrykket inde i boligen med lufttrykket udendørs. Hvis det ikke er nok, må man etablere balanceret mekanisk ventilation. Ved høje radonkoncentrationer kan det være nødvendigt at etablere sug under huset, hvor et eller flere rør føres fra det kapillarbrydende lag under gulvet, gennem huset og op over tagryggen. Det rette valg af tiltag varierer fra hus til hus, afhængigt af husets konstruktioner og energi- og fugttekniske forhold. Endvidere bør man tage hensyn til funktions- og komfortmæssige behov.

HVAD LÆRER DU PÅ KURSET?

 • At måle og konstatere, om en bygning har et problem med forhøjet radon
 • At foretage en udredning af en bygning med forhøjet radon
 • At udarbejde en prioriteret renoveringsplan for radonsikring
 • At anbefale relevante tiltag, fx udluftning eller radonsug
 • At udføre radonrenoveringen korrekt
 • At evaluere og validere de gennemførte tiltag
 • At iværksætte eventuelle supplerende tiltag

HVEM KAN DELTAGE?

 • Rådgivere (ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, energirådgivere, bygningssagkyndige og lign.)
 • Udførende (håndværksmestre og entreprenører)
 • Byggematerialeleverandører (leverandører af membraner, tætningsmaterialer og ventilationssystemer)
 • Målefirmaer
 • Professionelle bygningsejere (boligselskaber m.fl.)

HVOR LANG TID VARER KURSET?

Kurset varer tre dage (alle dage kl. 9.00-16.00), fordelt med to dage i træk og en tredje dag efter ca. to-tre ugers pause.

HVEM UNDERVISER?

Seniorforsker, civilingeniør, ph.d. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, som er hovedforfatter til SBi-anvisningerne om radon.
Seniorkonsulent, diplombauingenieur (FH) Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut, som har indgående erfaring med radonrenovering.

HVORDAN FOREGÅR UNDERVISNINGEN?

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppeøvelser, individuelle hjemmeopgaver (med præsentation og feedback i plenum) samt test med multiple choice. De nævnte målgrupper blandes på samme hold for at optimere erfaringsudveksling.

HVOR MANGE DELTAGERE ER DER?

For at få en optimal dialog mellem undervisere og deltagere, herunder at give plads til plenumpræsentationer, tilstræbes der at være max. 15 deltagere pr. hold.

FÅR JEG ET KURSUSBEVIS?

Alle deltagere får udstedt kursusbevis under forudsætning af aktiv deltagelse i det fulde omfang af kurset. Deltagelse i kurset kvalificerer til optagelse på listen over anbefalede rådgivere og udførende på Bolius' hjemmeside.

HVOR FOREGÅR DET?

Kurset udbydes både i København og i Aarhus. Undervisningen foregår hos SBi på Aalborg Universitet København hhv. hos Teknologisk Institut Aarhus.

HVAD KOSTER DET?

Realdania har ydet økonomisk støtte til udviklingen af kurset, hvorfor deltagerbetalingen kun er 9.500 kroner (ekskl. moms), hvilket inkluderer:

 • SBi-anvisning 270, 'Måling af radon i bygninger' 
 • SBi-anvisning 247, 'Radonsikring af eksisterende bygninger' 
 • Forplejning under kurset 

TIDLIGERE KURSISTER HAR UDTALT, AT DET BEDSTE VED EFTERUDDANNELSEN ER

 • Godt med masser af praktiske eksempler
 • Den nyeste viden inden for radon 
 • De enkelte cases, hvor der blev talt om forskellige problemstillinger og løsninger 
 • Stort fagligt niveau, som gjorde det var spændende og aldrig blev kedeligt 
 • Konkrete løsningsforslag
 • Fagligheden og netværket 

Dette kursus varer tre dage og afholdes 22.-23. oktober + 6. november 2019, alle dage kl. 9.00-16.00
Teknologisk Institut, Teknologiparken, Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C

 

Tilmeld dig kurset om radon i bygninger 

Pris

9.500 kroner ekskl. moms

Arrangør

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København og Teknologisk Institut

Adresse

Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C

Mere information

https://kursus.sbi.dk/radon

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen