Forskning
Samarbejde
PhD forsvar af Mette Bonderup

PhD forsvar af Mette Bonderup

Mette Bonderup forsvarer hendes PhD-afhandling: ’Der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert, når man snakker faglige vurderinger’ – En institutionel etnografisk undersøgelse af forholdene for udfoldelse af skønnet i en vurdering af kriminalitetstruede unge og deres familiers problemer og behov’

Tidspunkt

27.05.2021 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Titel:

’Der er ikke noget, som er rigtigt eller forkert, når man snakker faglige vurderinger’ – En institutionel etnografisk undersøgelse af forholdene for udfoldelse af skønnet i en vurdering af kriminalitetstruede unge og deres familiers problemer og behov’

 

Resume:

I Mettes afhandling undersøges, hvordan skønnet konstrueres af professionelle, når familiers problemer og behov vurderes i en kommunal forvaltning, hvor praksis ønskes ændret. Professionelles skønsudfoldelse forstås dels som frit og dels som styret af organisatoriske forhold. I afhandlingen fremanalyseres derfor, hvad der strukturerer, på hvilken måde det gør det, samt hvordan de styrende elementer fortolkes og omformes på forskellige niveauer af organisationen. Ved at anvende en institutionel etnografisk tilgang bidrager denne afhandling med nye indsigter i, hvordan fem grupper af professionelle, som er sat til at løse specialiserede såvel som fælles tværgående opgaver, udfolder skønnet forskelligt i mødet med samme familie. Samtidig bidrages med viden om, hvordan politiske og ledelsesmæssige beslutninger om og fortolkninger af rammer, økonomi, metoder og hverdagens opgaveløsning i vid udstrækning virker styrende for, hvordan de professionelle kan udfylde det skønsmæssige frirum.  

 

Bedømmelsesudvalg:

Bedømmere:

  • Lektor Hanne Dauer Keller, Aalborg Universitet (formand)
  • Professor Siv Oltedal, Stavanger Universitet
  • Professor Edgar Marthinsen, NTNU  (Trondheim)


Hovedvejleder:

  • Professor Erik Laursen, Aalborg Universitet

Bivejleder:

  • Professor Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

 

Sted:

Der arbejdes på en online/delvis online løsning, måske med mulighed for fysisk tilstedeværelse på Kroghstræde 3. Så snart vi kender til gældende restriktioner, bliver det meldt ud. Du kan med fordel tilmelde dig arrangementet via linket under tilmelding. Derved får du besked via mail, og kan bekræfte eller afkræfte din tilmelding.

 

Invitation

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig og gøres her.  

Arrangør

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen