AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

PhD defense by Kasper Emerek

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til Ph.d.-forsvar ved læge Kasper Emerek, Kardiologisk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Left Ventricular Activation Delay in Heart Failure Patients with Left Bundle Branch Block - Association with Cardiac Resynchronization Therapy Outcome

Tidspunkt

24.05.2019 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 24. maj 2019 kl. 14.00
I auditoriet, Sygehus Syd, Aalborg Universitetshospital

Efter forsvaret er der reception. Alle er velkomne.

 

Vejledere

Professor Peter Søgaard, MD, DMSc
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital
Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Associate Professor Claus Graff, MSc BME, PhD
Department of Health Science and Technology, Aalborg University

Anna Margrethe Thøgersen, MD, DMSc
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital

Niels Risum, MD, PhD
Department of Cardiology, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet

Jacob Moesgaard Larsen, MD, PhD
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital


Bedømmere

Professor Bodil Steen Rasmussen, MD, PhD (Chairman)
Department of Clinical Medicine, Aalborg University
Department of Anesthesia and Intensive Care Medicine, Aalborg University Hospital

Professor Jens-Uwe Voigt, MD, DMSc
Department of Cardiovascular Diseases, University Hospital Gasthuisberg
Catholic University Leuven

Professor Jens Cosedis Nielsen, MD, DMSc
Department of Clinical Medicine, Aarhus University
Department of Cardiology, Aarhus University Hospital

 

Om ph.d.-afhandlingen

Venstresidigt grenblok er en forstyrrelse i hjertets elektriske ledningssystem, som medfører en forsinket aktivering af hjertets venstre hovedkammer. Det kan medføre en dyssynkron og ineffektiv sammentrækning af venstre hovedkammer, hvilket kan bidrage til udviklingen af hjertesvigt. Ved kardiel resynkroniseringsterapi (CRT) med en såkaldt biventrikulær pacemaker forsøger man at genetablere den synkrone sammentrækning af venstre hovedkammer, og CRT kan herved forbedre hjertets pumpefunktion og reducere dødeligheden og antallet af hospitalsindlæggelser hos hjertesvigtspatienter med venstresidigt grenblok.

Det anslås dog, at cirka en tredjedel af de patienter, som modtager CRT, ikke har væsentlig gavn af behandlingen. De mulige årsager til den manglende effekt er mange og komplekse, men tidligere studier tyder på, at nogle patienter med venstresidigt grenblok ikke har væsentlig forsinkelse af aktiveringen af venstre hovedkammer, hvilket betyder, at disse patienter muligvis ikke har et substrat, som kan resynkroniseres med CRT.

Denne afhandling undersøger i tre observationelle studier, om nogle hjertesvigtspatienter med venstresidigt grenblok, som modtager CRT-behandling, ikke har en betydelig forsinket aktivering af venstre hovedkammer. Graden af forsinket aktivering af venstre hovedkammer blev i de tre studier estimeret ved tre forskellige metoder. I det første studie blev det estimeret ved målinger på CRT-pacemakeren umiddelbart efter implantationen, i det andet studie blev det estimeret ved et vektorkardiografisk mål beregnet ud fra elektrokardiogrammer optaget forud for CRT-implantationen, og i det tredje studie blev det estimeret ved at vurdere, om et karakteristisk dyssynkront mønster var til stede ved ultralydsskanning af hjertet forud for CRT-implantation. Sammenhængen mellem disse mål og bedring i hjertets pumpefunktion (første og tredje studie) og i dødeligheden (andet og tredje studie) blev undersøgt. Hypotesen var, at patienter uden tegn på betydelig forsinket aktivering af venstre hovedkammer havde mindre bedring i hjertets pumpefunktion og en højere dødelighed efter implantation af CRT.

Arrangør

Aalborg Universitet, Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Aalborg Universitetshospital, Syd. Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen