AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

PhD defense by Henriette Strøm Kahr

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Henriette Strøm Kahr, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: VENOUS THROMBOEMBOLISM IN GYNECOLOGIC CAN-CER AND BENIGN GYNECOLOGICAL CONDITIONS IMPACT OF CANCER SPECIFIC FACTORS AND TREATMENT

Tidspunkt

29.11.2019 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 29. november 2019 kl. 13
I auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.
 

Vejledere

Professor Ole Thorlacius-Ussing, MD, DMSc
Department of Gastrointestinal Surgery, Aalborg University Hospital       

Associate Professor Aage Knudsen, MD, DMSc             
Department of Gynecology and Obstetrics, Aalborg University Hospital

Professor Ole B Christiansen, MD, DMSc                        
Department of Gynecology and Obstetrics, Aalborg University Hospital                        

Professor Christian Torp-Pedersen, MD, DMSc                                            
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital

 

Bedømmere

Associate professor Marianne Tang Severinsen, MD, PhD (chairman)
Department of Hematology, Aalborg University Hospital

Professor Suzanne Cannegieter, MD, PhD                       
Department of Clinical Epidemiology, Leiden University Medical Center, The Netherlands

Professor Preben Kjølhede, MD                                      
Barn och Kvinnors Hälsa, Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin Medicinska Fakulteten, Linköpings Universitet, Sverige

 

Om ph.d.-afhandlingen

Venøs tromboemboli (VTE) kan opstå uden kendt årsag eller være provokeret af kendte risikofaktorer. Sammenhængen mellem VTE og operation er velkendt og undersøgt i mange tidligere studier, som også viste, at disse komplikationer kunne forebygges medicinsk og mekanisk. Der er sket store forbedringer inden for operationsteknikker og postoperativ pleje, siden mange af disse studier er udført, og meget tyder på, at blandt andet minimalt invasiv kirurgi er forbundet med en lavere VTE risiko.

Der har i de senere år været øget fokus på cancer-associeret VTE, og mange studier har undersøgt mulige risikofaktorer og biomarkører til forudsigelse af, om en patient er i særlig høj risiko. Nogle kræfttyper er forbundet med højere VTE risiko end andre, herunder æggestokkræft.

Denne afhandling undersøger forekomsten af VTE i forskellige risikogrupper indenfor det gynækologiske speciale. Forekomsten af VTE efter operativ fjernelse af livmoderen på grund af godartet sygdom og livmoderkræft undersøges med udgangspunkt i data fra danske nationale registre.

Forekomst og tidspunkt for debut af VTE undersøges hos kvinder med mistænkt og erkendt æggestokkræft i et nationalt registerstudie og et lokalt klinisk studie med prospektivt indsamlede data.

Resultaterne bidrager med ny viden om risiko for VTE efter gynækologisk operation og VTE risikofaktorer ved æggestokkræft og bidrager til overvejelserne omkring forebyggende indsats.

Arrangør

Klinisk Institut, AAU og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen