AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

PhD forsvar ved Helle Nygård Kristensen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til Ph.d.-forsvar ved Sygeplejerske, MKS, Helle Nygård Kristensen, Klinik ABK og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, som forsvarer Ph.d.-afhandlingen: Children’s Experience of Pain A mixed methods study of the effect and influence of hospital clowns on hospitalized children aged 4-15 undergoing painful procedures

Tidspunkt

26.04.2019 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 26. April 2019 kl. 13.00 
I Auditoriet, Aalborg Universitetshospital Nord

Efterfølgende vil der være reception. Alle er velkomne.


Vejledere

Erik Elgaard Sørensen, Professor, RN MScN, PhD, Clinical Nursing Research Unit, Aalborg University Hospital, Department of Clinical Medicine, Aalborg University.                              

Helle Haslund-Thomsen, Post Doc, RN, MAH, PhD, Clinical Nursing Research Unit & Clinic for Anesthesiology, Child Diseases, Circulation and Women, Aalborg University Hospital, Department of Clinical Medicine, Aalborg University.   

Søren Lundbye-Christensen, Associate Professor, Senior Biostatistician, MSc, PhD, Unit of Clinical Biostatistics, Aalborg University Hospital, Department of Clinical Medicine, Aalborg University.                                                                                                       

Thomas Graven-Nielsen, Professor, DMSc, PhD, Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Department of Health Sciences and Technology, Aalborg University.

Jennifer Stinson, Professor, RN-EC, FAAN, Lawrence S Bloomberg
Faculty of Nursing, University of Toronto & The Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canada.


Bedømmere

Søren Hagstrøm, Associate professor, MD, PhD (chairman), Department of Clinical Medicine, Aalborg University and Department Pediatrics, Aalborg University Hospital

Ida Torunn Bjørk, Professor emerita, RN, Department of Nursing Science Medical Faculty, University of Oslo, Norway

Mary Jarden, Associate professor, RN MScN, PhD, Finsen Centre, Copenhagen University Hospital, Department of Public Health, Copenhagen University. 

 

Om afhandlingen

Hospitalsindlagte børn udsættes for smertefulde procedurer som en integreret del af pleje og behandling, og beskriver smerte ved stikkeprocedurer som den værst tænkelige. På trods af et sundhedsfagligt fokus på smertebehandling, peger forskning stadig på en udtalt grad af underbehandlet smerte. Ubehandlede smerter kan have psykologiske og emotionelle konsekvenser, der kan få betydning for fremtidige procedurer. Hospitalsklovne anvendes på alle danske børneafdelinger, men der mangler viden om effekten af hospitalsklovne på indlagte børns oplevelse af smerter og evne til at klare smertefulde procedurer og tilstande.

Formålet med dette mixede metode studie var derfor at skabe viden om hospitalsklovnens effekt og betydning på 4-15-årige indlagte børns smerte oplevelse og evne til at håndtere smertefulde procedurer og tilstande i akutte og gentagne indlæggelser. Dette blev undersøgt gennem 3 delstudier:

1) En kvantitativ evaluering målt på selvrapporteret smerte blandt akut indlagte børn ved venepunkturer

2) Et fokuseret etnografisk studie med udforskning af interaktionen mellem hospitalsklovnen og akut indlagte børn ved venepunkturer

3) Et fokuseret etnografisk studie med udforskning af interaktionen mellem hospitalsklovnen og børn under gentagne indlæggelser ved smertevoldende procedurer og tilstande

Det konkluderes i afhandlingen, at en relation med hospitalsklovnen karakteriseret ved en kontinuerlig opmærksom interaktion, præsenteret som et ”WE”, styrker barnets evne til at håndtere en smertefuld procedure, hvilket kommer til udtryk i barnets evne til at samarbejde i situationen. Det understreges som særligt afgørende - ikke alene for hospitalsklovnen men for alle sundhedsprofessionelle: at etablere en relation til barnet fra det første møde forud for proceduren, udvikle relationen gennem proceduren og verbalt evaluere efter med fokus på virksomme aktiviteter som en forberedelse til fremtidige procedurer. Forskningen bidrager med viden, der kan styrke den psykosociale pleje og behandling af 4-15-årige indlagte børn og peger på betydningen af at iværksætte multidisciplinære initiativer, der inkluderer hospitalsklovne, når smerterelaterede procedurer planlægges.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen