Forskning
Samarbejde

PhD defense by Christian Sørensen Bork

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til Ph.d.-forsvar ved Christian Sørensen Bork, Kardiologisk Afdeling, som forsvarer Ph.d.-afhandlingen: Alpha-linolenic Acid and the Risk of Atherosclerotic Cardiovascular Disease

Tidspunkt

25.10.2019 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 25. oktober 2019 kl. 13.00 
I Auditorium A, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital


Vejledere

Professor Erik Berg Schmidt, MD, DMSc
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital and Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Professor Kim Overvad, MD, PhD
Department of Public Health, Aarhus University and Department of Cardiology, Aalborg University Hospital

Søren Lundbye-Christensen, MSc, PhD
Unit of Clinical Biostatistics, Aalborg University Hospital

Marianne Uhre Jakobsen, MSc, PhD
Division of Diet, Disease Prevention and Toxicology, National Food Institute, Technical University of Denmark


Bedømmere

Professor Henrik Højgaard Rasmussen (chairman),
Aalborg University, Denmark

Professor Raffaele De Caterina
University of Pisa, Italy

Professor Kirsten Bjørklund Holven
University of Oslo, Norway

 

Om ph.d.-afhandlingen

Hjerte-kar-sygdom skyldes hyppigst aterosklerose (åreforkalkning) og er en meget hyppig årsag til død og sygelighed på verdensplan. Den plante-deriverede omega-3 polyumættede fedtsyre alpha-linolensyre (ALA) er blevet forbundet med gunstige biokemiske effekter som menes at kunne reducere aterosklerose, om end tidligere studier af sammenhængen mellem indtag af ALA og udvikling af hjerte-kar-sygdom har vist inkonsistente resultater.

Formålet med denne afhandling var at undersøge sammenhængen mellem indtag af ALA samt indholdet af ALA i fedtvæv og risikoen for udvikling af henholdsvis myokardieinfarkt, iskæmisk apopleksi og perifer arteriesygdom.

Afhandlingen er baseret på data fra den danske befolkningsundersøgelse Kost, Kræft og Helbred, hvor mere end 57.000 midaldrende danske mænd og kvinder blev rekrutteret i perioden 1993 til 1997. Indtaget af ALA blev beregnet med udgangspunkt i et kostspørgeskema, mens indholdet af ALA i fedtvæv (objektivt mål for indtag af ALA de seneste 1-2 år) blev bestemt med udgangspunkt i gaskromatografi blandt alle cases og en vilkårligt udvalgt sub-kohorte på 3500 deltagere. Alle cases blev identificeret gennem nationale danske registre.

Afhandlingen er baseret på 5 studier og hovedresultaterne vil blive præsenteret til forsvaret.

Arrangør

Klinisk Institut, AAU og Kardiologisk Afdeling, AAUH

Adresse

Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen