AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

PHD Defence by Anna Marie Lassen

ONLINE BOSTØTTE & ARBEJDSPRAKSIS - En ANT-inspireret undersøgelse af velfærdsteknologi i denkommunale sektor

Tidspunkt

02.10.2019 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Velfærdsteknologi bliver i stigende omfang indkøbt og implementeret i de danske kommuner med det formål at forbedre og understøtte de kommunale velfærdsydelser. Teknologierne har en indvirkning på serviceydelserne, borgernes hverdagsliv og medarbejdernes arbejdspraksis. Ligesom disse forhold tilsvarende medvirker til at forme teknologierne.

Afhandlingens undersøgelse belyser forskellige optikker på implementering af velfærdsteknologi ud fra et administrativt, ledelses- og medarbejderperspektiv. Specielt retter undersøgelsen sig mod de forandringer, der knytter sig til medarbejdernes professionelle arbejdspraksis ved implementering af ny velfærdsteknologi: online bostøtte. Undersøgelsen viser specielt, hvordan velfærdsteknologi er medvirkende til at forandre arbejdsrutiner både de synlige og kendte men også de arbejdsrutiner, som er kendetegnet ved tavse og mere kropslige rutiner.

Forskningsundersøgelsen empiriske undersøgelser er indhentet i henholdsvis Aalborg, Hjørring og Viborg kommuner. (Ph.d. forsvaret foregår på dansk)

 

Bedømmelseskomité:

Professor, Ph.d. Lars Bo Henriksen (Formand), Aalborg Universitet
Professor, Ph.d. Ingunn Moser, Videnskabelig Højskole VID, Oslo
Lektor, Ph.d. Annette Kamp, Roskilde Universitet

 

Vejledere: 

Lektor, Ph.d. Pernille Bertelsen, Hovedvejleder, AAU
Lektor, Ph.d. Hilde Thygesen, Bivejleder, Videnskabelig Højskole VID, Oslo

 

Ordstyrer: 

Lektor, Ph.d. Lone Stub, Institut for Planlægning, AAU

Arrangør

Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, Ergoterapeutuddannelsen & Forskningsprogrammet TIBS, UCN.

Adresse

Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg, Auditorium 1.2.40 (Reception finder sted i lokale: 1.2.30)

Tilmelding inden

27.09.2019 kl. 16.00

Tilmeld dig til

stc@ucn.dk

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen