AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Ph.d.-forsvar ved Tove Stenderup

Ph.d.-forsvar ved Tove Stenderup

Tove Stenderup forsvarer sin ph.d.-afhandling: Musikalsk samvær i den socialpædagogiske indsats med mennesker med erhvervet hjerneskade -Et kvalitativt forskningsprojekt i et aktionsforskningsperspektiv

Tidspunkt

01.05.2020 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Dette forskningsprojekt har undersøgt, hvilken betydning musikalsk samvær har i den socialpædagogiske indsats med mennesker med erhvervet hjerneskade. Analysen viser, at musik på flere måder er en meningsfuld samværsform, der hjælper borgerne med sprog (udtale og artikulation), hukommelse og motorik (afslapning i kroppen og jævne bevægelsesmønstre) samt støtter borgerne i at være i et socialt samvær med andre og danne relationer.

Læs mere om afhandlingen

 

Ph.d.-vejledere

Professor Hanne Mette Ridder, Musikterapi, Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU (hovedvejleder)
Professor MSO Julie Borup Jensen, Institut for Læring og Filosofi, AAU (bi-vejleder)
Lektor Sven-Erik Holgersen, DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Didaktikuddannelserne, København (bi-vejleder)

Ph.d.-Komité

Lektor, ph.d. Stine Lindahl Jacobsen (formand), Musikterapi, Institut for kommunikation og Psykologi, AAU
Professor, ph.d. Anne Haugland Balsnes,Visedekan for forskning, Professor i musikk, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder, Norge
Docent, ph.d. Ditte Maria Børglum Tofteng, Institut for Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole

 

Institut for Kommunikation er vært ved en reception efter forsvaret.

Alle er velkomne!

Arrangør

Institut for Kommunikation og Psykologi

Adresse

Rendsburggade 14, 9000 Aalborg, lokale 3.107

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer med fysisk fremmøde er aflyst i marts

Se listen