AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.d. forsvar ved Rie Glerup

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Rie Io Glerup, Nyremedicinsk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Infection in Patients on Chronic Haemodialysis Emphasis on Cannulation Technique, Staphylococcus aureus Bacteraemia, and Risk Prediction

Tidspunkt

23.01.2020 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 13.00
Auditoriet Syd, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception. Alle er velkomne.

 

Vejledere

Jeppe Hagstrup Christensen, professor, overlæge, dr. med.
Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

My Svensson, professor, overlæge, ph.d.
Nyremedisinsk Avdeling, Akershus Universitetssykehus, Norge
Institutt for Klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Jens Dam Jensen, overlæge, ph.d.
Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

 

Bedømmere

Michael Gaihede, professor, overlæge, ph.d.
Øre-, Næse-, Halskirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bård Waldum-Grevbo, overlæge, ph.d.
Nyremedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge

Anne-Lise Kamper, overlæge, dr. med.
Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet

 

Om ph.d.-afhandlingen

Infektion er ofte årsag til indlæggelse hos patienter i hæmodialyse (HD) og er den næst-hyppigste dødsårsag hos disse patienter. Risikoen for blodforgiftning er 26 gange højere hos HD patienter sammenlignet med personer uden nyresvigt.  At identificere patienter med forøget risiko for alvorlige infektioner kan være en hjælp til tilpasset individualiseret behandling/forebyggelse og patientvejledning, men der foreligger kun sparsomme undersøgelser på området.

Staphylococcus aureus er en allestedsnærværende bakterie som kan være fredelig (kolonisering) men som også er i stand til at forårsage alvorlige livstruende infektioner. Bærere af S. aureus har øget risiko for udvikling af S. aureus bakteriæmi (SAB) i forhold til ikke-bærere. Hos HD-patienter er S. aureus årsag til en øget morbiditet og mortalitet og bakterien er den hyppigste årsag til bakteriæmi, ofte via dialyseadgangen. Den foretrukne dialyseadgang (access) hos HD-patienter er den arteriovenøse fistel (AVF). I dialyseafsnittene der indgår i denne afhandling er der overvejende brugt to metoder til kanylering, af blodbanen via en AVF: 1) rebstigeteknik eller 2) knaphulsteknik. De to metoder er af mange opfattet som ligeværdige ved dialysebehandling af center-HD-patienter, men flere små studier har i de senere år peget på en forøget risiko for infektiøse komplikationer ved brug af knaphulsteknik.

Det overordnede formål med denne afhandling var at undersøge forskellige aspekter af den forøgede infektionsrisiko hos en kohorte af HD-patienter fulgt i op til 5 år.

Afhandlingen består af 3 studier. I Studie I blev sammenhængen mellem et panel af proteomics biomarkører og risikoen for udvikling af svær infektion hos HD-patienter undersøgt. I Studie II, blev risikoen for access-relateret SAB hos knaphulsbrugere sammenlignet med risikoen ved rebstigeteknik. Formålene med Studie III var at undersøge sammenhængen mellem kolonisering med S. aureus hos HD-patienter og risikoen for SAB og død. Endvidere blev stammer af S. aureus der forårsager SAB hos HD-patienter sammenlignet med stammer som er skyld i SAB hos den voksne baggrundsbefolkning

Et af hovedresultaterne af denne afhandling er, at knaphulsbrugere har en svært forhøjet risiko for SAB og dette har medført ændret praksis i dialyseafdelingen på Aalborg Universitetshospital.

Arrangør

Klinisk Institut, AAU og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Aalborg Universitetshospital, Syd, Hobrovej 18-22

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen