Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.d. forsvar ved Rasmus Røge

The Department of Clinical Medicine, Aalborg University and Aalborg University Hospital are pleased to invite to PhD defense by Rasmus Røge who will defend the thesis entitled: Immunohistochemical detection of Ki67 in breast carcinomas - Methodology, quality assessment and digital image analysis

Tidspunkt

04.09.2020 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

The PhD defense will take place

4th September 2020 at 2.00 pm

Because of COVID-19, the PhD defense will be via Skype for Business. For registration please write an e-mail to: inst.klinisk.phd@dcm.aau.dk


Supervisors

• Prof Mogens Vyberg, Clinical professor, Department of Clinical Medicine, Aalborg University.

• Søren Nielsen, Biomedical Laboratory Scientist, Department of Pathology, Aalborg University Hospital.

• Rikke Riber-Hansen, PhD, Consultant, Department of Pathology, Aarhus University Hospital.


Assessment Committee

• Anne-Vibeke Lænkholm, Consultant, Associate Professor, Department of Surgical Pathology, Zealand University Hospital, Slagelse Denmark.

• Johan Hartman, MD, PhD, Associate Professor, Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet and Karolinska University Laboratory, Stockholm Sweden.

• Alkwin Wanders (formand), Clinical Professor, Department of Clinical Medicine, Aalborg University.

 

About the PhD thesis

Brystkræft er den mest almindelige kræftform blandt kvinder. Dødeligheden er faldet i de seneste årtier på grund af fremskridt inden for diagnosticering og behandling. 

Ki67 er et kerneprotein, der udtrykkes i delende celler. Dette cykliske udtryksmønster muliggør identifikation af prolifererende celler i immunohistokemisk (IHC) Ki67-farvede histologiske snit. Ki67 Proliferation Index (PI) (fraktionen af Ki67-positive celler) er en vigtig prognostisk markør i mammakarcinomer, hvor øget Ki67 PI er forbundet med højere dødelighed og risiko for tilbagefald. Ki67

Korrekt og reproducerbar vurdering af Ki67 PI er imidlertid udfordrende på grund af betydelig variation i IHC-procedurer og Ki67-fortolkningspraksis blandt patologilaboratorier grundet manglende standardisering.

I studie 1 undersøgte vi interobservatør variationen af Ki67 PI i en stor kohorte (n=199) af patologilaboratorier, der undersøgte de samme femten digitaliserede Ki67 IHC-farvede mammakarcinomer. Generelt var der en god overensstemmelse mellem deltagernes resultater, men ved anvendelse af et cutoff på 20% observerede vi kun beskedne kappa-værdier. Computeralgoritmen Virtual Double Staining (VDS) opnåede Ki-67 PI svarende til deltagernes gennemsnit. 

I studie 2 sammenlignede vi en Digital Image Analyse (DIA) algoritme, VDS, med stereologiske estimater af Ki67 PI fra en menneskelig observatør. 140 mammakarcinomer blev undersøgt, og vi fandt en næsten perfekt overensstemmelse mellem de to metoder (ICC > 0,97). 

I studie 3 undersøgte vi effekten af forskellige primære antistofkloner, antistof-formater og farveplatforme på Ki67 PI i mammakarcinomer. Vi observerede signifikante forskelle blandt de forskellige antistofkloner, formater og platformkombinationer. Tilsvarende observerede vi betydelige variationer i andelen af karcinomer med højt niveau af Ki67 PI (over 20%), hvilket indikerer, at IHC-metodologien er en vigtig kilde til variation. 

Endeligt undersøgte vi i studie 4 potentialet for cellelinjer som Ki67 IHC performancekontroller. Ki67 IHC blev vurderet ved hjælp af en H-score beregnet af to forskellige DIA-programmer. Vi fandt lav dag-til-dag variation i Ki67 IHC H-score. Suboptimalt farvede snit kunne desuden identificeres på basis af lavere H-score

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Online via Skype for Business

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen