Forskning
Samarbejde
Ph.d.-forsvar ved Lasse Fredslund

Ph.d.-forsvar ved Lasse Fredslund

Lasse vil forsvare sin ph.d.-afhandling "Implementering af Construction Supply Chain Management - En institutionel analyse af logikker, afkoblinger og hybride indkøbspraksisser". Alle er velkomne til at deltage.

Tidspunkt

09.04.2021 kl. 10.00 - 13.00

Beskrivelse

OM PH.D.-AFHANDLINGEN

Supply Chain management (SCM) har skabt succes og innovation i andre industrier, men det har været svært for den projektbaseret byggebranche at indfri de samme potentialer i praksis. Dette kalder på nye forståelser af, hvilke udfordringer der er forbundet med at styre samarbejdet i forsyningskæden. Ph.d.-projektet undersøger og fortolker, hvordan en af Danmarks største entreprenørvirksomheder har forsøgt at skabe en mere effektiv indkøbspraksis ved implementering af Construction Supply Chain Management (CSCM). I projektet foretages der en institutionel analyse af, hvilke logikker, der har påvirket og kontrolleret indkøbspraksis i de seneste 20 år. Dette medfører en forståelse af tilstedeværelsen og konsekvensen af, hvordan forskellige logikker påvirker den nuværende indkøbspraksis. Disse analyser føres sammen i en afsluttende diskussion, hvor der trækkes på erfaringerne fra et udviklingsforløb, som er gennemført i forbindelse med projektet. Tilsammen skabes der er et perspektiv for, hvordan en entreprenørvirksomhed kan styrke relationerne til forsyningskæden og dermed imødekomme flere centrale problematikker, som skal adresseres ved implementering af CSCM.

BEDØMMELSESUDVALG

  • Lektor Ole Friis, Aalborg University Business School, AAU (formand)
  • Civilingeniør Rolf Simonsen, Bygherreforeningen
  • Lektor Lena Elisabeth Bygballe, BI Norwegian Business School

PH.D.-VEJLEDERE

  • Seniorforsker Stefan Christoffer Gottlieb, Inst. for Byggeri, By og Miljø, AAU (hovedvejleder)
  • Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen, Inst. for Byggeri, By og Miljø, AAU
  • Produktionschef (CPO), Martin K. Scheibel, MT Højgaard A/S
  • Head of Group Procurement, Sebastian L. Samsson, MT Højgaard A/S

ORDSTYRER

  • Forskningschef Ruut Hannele Peuhkuri, Inst. for Byggeri, By og Miljø, AAU

PH.D.-PROGRAM

Planning and Development

DAGENS PROGRAM

10:00       Velkomst ved ordstyreren

10:05       Ph.d.-studerende giver forelæsning og præsentation (45 min)

10:50       Pause
Ønsker publikum at stille spørgsmål til den ph.d.-studerende sendes de til ordstyren Ruut Hannele Peuhkuri rup@build.aau.dk.
Hvis sådanne modtages, fremsætter spørgeren dem, når bedømmelsesudvalget har afsluttet deres spørgsmål og svar-runde.

11:00        Bedømmelsesudvalget stiller spørgsmål til arbejdet.

13:00       Forsvaret slutter
Bedømmelsesudvalget går i et andet møderum, evaluerer og skriver den endelige bedømmelse.

(ca.) 13:45 Bedømmelsesudvalget genindtræder i ”Forsvarsrummet” og meddeler sin beslutning

14:00       Begivenheden slutter


SÅDAN DELTAGER DU

På grund af Covid-19 finder forsvaret sted online via Zoom.

Deltag her https://aaudk.zoom.us/j/62233559397 

Møde ID: 622 3355 9397

Ønsker du at modtage ph.d.-afhandlingen inden forsvaret, så skriv til Linda Vabbersgaard Andersen lva@build.aau.dk.

Ph.d.-forsvaret foregår på dansk.

Se denne invitation i pdf-format

Arrangør

Institut for Byggeri, By og Miljø

Adresse

Zoom

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen