AAU logo

Ph.d. forsvar ved Ditte Lammers Vernal

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved cand.psych., specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Ditte Lammers Vernal, Forskningsenhed for børne- og ungdomspsykiatri, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Forløb af skizofreni hos børn og unge (Outcomes of Early-Onset Schizophrenia)

Tidspunkt

21.11.2017 kl. 14.00 - 21.11.2017 kl. 17.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Tirsdag den 21. november 2017 kl. 14.00
Festsalen (indgang 6,mødelokale C)
Psykiatrien
Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Forsvaret foregår på engelsk.

Efterfølgende vil Psykiatrien og Aalborg Universitet være vært for en reception. Alle er velkomne.

 

Vejledere

Marlene Briciet Lauritsen, hovedvejleder
Dr.med, klinisk lektor, leder
Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri
Aalborg Universitetshospital

René Ernst Nielsen
Overlæge, lektor, ph.d.
Enheden for Psykiatrisk Forskning
Aalborg Universitetshospital

 

Bedømmelsesudvalg

Jan Mainz
Professor, formand for bedømmelsesudvalget
Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital, Danmark

Sir Robin Murray
Professor
Institute of Psychiatry, King’s College, London, UK

Håkan Jarbin
Dr.med.
Lunds Universitet, Sverige

 

Om ph.d.-afhandlingen

Ph.d.-projektet omhandler skizofreni hos børn og unge og er undersøgt med forskellige forskningsmetoder.

Første del består af et systematisk litteraturstudie af forløbet af tidlig skizofreni (debut før det 18. år) og inkluderer 21 studier. Tidlig skizofreni ses forbundet med dårlig prognose hos 60,1% af patienterne, mens 24,5% har et moderat forløb og 15,4% et mildt forløb.

Anden del består af et valideringsstudie af tidlig skizofreni i det Danske Psykiatriske Central Register, hvor journalmateriale fra 200 tilfældigt udvalgte børn og unge med skizofreni blev indsamlet og evalueret af erfarne klinikere. Skizofrenidiagnoser stillet ambulant var oftere fejlregistreret og havde generelt en lavere validitet end skizofreni udredt under indlæggelse. Overordnet konkluderes, at validiteten er tilstrækkelig for registerforskning.

Tredje del er et registerstudie, der sammenligner 1.223 patienter diagnosticeret med tidlig skizofreni med 15.114 patienter diagnosticeret mellem 18 og 40 år over gennemsnitligt 9,5 år. Studiet er det største til dato af patienter med tidlig skizofreni. Med indlæggelsesdage som det primære outcome-mål konkluderes, at tidlig skizofreni ligner forløbet med debut i voksenalderen, og dette registerstudie kan ikke påvise en værre prognose ved tidlig skizofreni. Fundene understøtter endvidere, at andre faktorer end debutalder er væsentlige for prognose såsom alkohol- og stofmisbrug samt belastninger og traumer. Disse faktorer bør adresseres både i forebyggelsesøjemed samt i interventionsindsatsen. 

Arrangør

Klinisk Institut og Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital

Adresse

Festsalen, Psykiatrien, Mølleparkvej 10

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen