AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.d. forsvar ved Annette Willemoes Holst-Kristensen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Annettte Willemoes Holst-Kristensen som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Different aspects of municipal rehabilitation and the use of a capability measure – The importance of choice of outcome measure

Tidspunkt

17.08.2020 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted:

Mandag den 17. august 2020
Kl. 13:00, AUD 1-002, Fredrik Bajers Vej 7H

Tilmelding til online deltagelse via Teams, sendes til  ner@dcm.aau.dk

 

ROJEKTBESKRIVELSE:

Når befolkningen ældes og kronisk syge borgere lever længere med funktionsnedsættelse, bliver rehabiliteringsområdet stadig vigtigere. Borgere med en kronisk sygdom får med rehabiliteringsprogrammer mulighed for at lære at mestre deres sygdom og leve et meningsfuldt liv med god livskvalitet og velvære. Derfor er det vigtigt med opmærksomhed omkring, hvordan rehabiliteringsprogrammer fungerer og der er behov for en løbende vurdering, evaluering, justering og udvikling af dem.

Afhandlingen ser på betydningen og valget af hvilken målemetode, der anvendes til at måle effekt af rehabilitering. Afhandlingen undersøger også nogle af de mere uudforskede perspektiver af kommunal rehabilitering.

Følgende forskningsspørgsmål er undersøgt:

  1. Er mestringstilgangen, også kendt som capability approach og målemetoden ICECAP-A (ICEpop CAPability measure for Adult) en mulig metode til måling af effekten af rehabilitering, og
  2. kan ICECAP-A være en erstatning eller et supplement til det nuværende sundhedsrelaterede livskvalitetsmål, det såkaldte kvalitetsjusterede leveår (QALY, quality adjusted life year).
  3. Afslutningsvist undersøges, hvem der deltager eller holder op undervejs samt de sundhedsøkonomiske effekter af et kommunalt rehabiliteringsprogram i Aalborg.

Afhandlingen består af fire videnskabelige artikler og en oversigt over centrale emner. Overordnet påvises det, at ICECAP-A er et brugbart måleinstrument til at måle velvære som supplement til QALY. Den danske version af ICECAP-A er pålidelig, valid og følsom. Afhandlingen finder derudover forskellige årsager til at borgere udebliver fra eller afbryder det kommunale rehabiliteringsprogram. Dette resulterede i identifikationen af forskellige ’profiler’ og fokusområder som der kan bruges i det daglige arbejde på sundhedscentre. Endvidere oplevede de borgere, der gennemførte rehabiliteringsprogrammet en forøgelse af deres sundhedsrelaterede livskvalitet. Denne effekt blev også påvirket af borgernes socioøkonomiske status.

Resultaterne fra denne afhandling understreger nødvendigheden af et konkret og bredt effektmål til brug ved rehabilitering, hvor målet netop er bredere end sundhed alene. Baseret på resultaterne af denne afhandling er anbefalingen, at der udarbejdes standardiserede danske retningslinjer for måling af effekter med et udvidet syn på livskvalitet. Desuden bør sundhedscentrene fortsætte med at fokusere på den enkelte borgers muligheder, mulige komorbiditeter og personlige mål, men med et større afsæt i de præsenterede ‘profiler’.
 

Vejledere:

Hovedvejleder: Professor Kjeld Møller Pedersen, Klinisk Institut, Danish Center for Healthcare Improvements – DCHI, Aalborg Universitet

Bivejleder: Professor dr.med. Kirsten Fonager, Klinisk Institut, Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet


Bedømmelsesudvalg:

Professor Lars Holger Ehlers (formand) 
Klinisk Institut, Danish Center for Healthcare Improvements – DCHI, Aalborg Universitet

Lektor Line Bjørnskov Pedersen
Dansk center for sundhedsøkonomi – DaCHE, Syddansk Universitet, Odense

Professor Hareth Al-Janabi
Institute of Applied Health Research, University of Birmingham, UK
 

Arrangør

Klinisk Institut

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen