AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.d. forsvar ved Annette Pedersen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Annette Pedersen, Sygeplejerskeuddannelsen, UCN, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: On the Edge of the Bench - An Ethnographic Study on Health among Socially Marginalised Men in a Large Danish Municipality

Tidspunkt

06.05.2020 kl. 11.00 - 14.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted


Onsdag d. 6. Maj 2020 kl. 11.

Forsvaret vil blive afholdt på dansk

Af hensyn til begrænsning af smittespredning af Covid-19 vil ph.d.- forsvaret foregå via Skype for Business.
Tilmelding til forsvaret sker ved at sende en mail til Christina Elmer senest den 4. maj.

Vejledere

Associate Professor Mette Grønkjær, Department of Clinical Medicine, Aalborg University, Denmark; Clinical Nursing Research Unit, Aalborg University Hospital, Denmark

Assistant Professor Helle Haslund-Thomsen, Clinic for Anaesthesiology, Child Diseases, Circulation and Women, Aalborg University Hospital; Clinical Nursing Research Unit, Aalborg University Hospital, Denmark

Professor Tine Curtis, Health and Epidemiology Group, Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark; Centre for Applied Health Research, Aalborg Municipality, Denmark

Senior lecturer, PhD Tanja Miller, University College North Denmark, Denmark

 

Bedømmere

Associate Professor Jane Andreasen, Aalborg University, Denmark (Chairman)

Associate Professor Bodil Hansen Blix, UiT The Arctic University of Norway, Norway

Associate Professor Frederik Alkier Gildberg, University of Southern, Denmark

 

Om ph.d.-afhandlingen

Uopfyldte sundhedsbehov blandt marginaliserede borgere har været stigende i de seneste år, hvilket er bekymrende ud fra et folkesundhedsperspektiv. Marginaliserede borgere har ofte komplekse sundhedsbehov og forskning peger på at ulighed i sundhed er karakteriseret ved sammenhæng mellem sundhed, sygdom og sociale position.

Dette gælder især socialt marginaliserede mænd, der kan have svært ved at forstå og navigere i et komplekst, fragmenteret og sektoropdelt sundhedssystem.

Annette Pedersens afhandling er baseret på to delstudier 1 & 2. De to delstudier supplerede hinanden og bidrager med forskellige perspektiver på hvordan det er muligt at understøtte sundhed hos socialt marginaliserede mænd mellem 45-65 år i en stor dansk kommune.

I delstudie 1 blev det undersøgt hvilke sundhedsopfattelser og sundhedsadfærd, der påvirkede den generelle sundhed blandt socialt marginaliserede mænd. Desuden blev det undersøgt hvilke faktorer, der påvirker mændenes sundhedssøgende adfærd da de tilsyneladende ikke ser ud til at drage fordel af eksisterende sundhedstilbud i kommunen.

I delstudie 2 blev kommunale medarbejderes oplevelser med og opfattelser af, hvordan man understøtter socialt marginaliserede mænds sundhedsbehov undersøgt. Dette for at kunne bidrage med perspektiver og afklaring på mulige udfordringer ift. at støtte socialt marginaliserede mænds sundhedsbehov i en kommunal kontekst.

De to delstudier supplerede hinanden og bidrager med forskellige perspektiver på hvordan det er muligt at understøtte sundhed i relation til kontekstuelle forhold samt de sociale processer, der finder sted i hverdagen blandt mændene.

Sammenfattende kan siges, at denne afhandling undersøger de socialt marginaliserede mænds oplevelser og opfattelser af sundhed i relation til deres hverdagsliv samt kommunale medarbejderes oplevelser og opfattelser af, hvordan man understøtter disse mænds sundhedsbehov.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Tilmelding inden

04.05.2020 kl. 12.00

Tilmeld dig til

coel@dcm.aau.dk

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen