AAU logo

Ph.d.-forsvar af Vibeke Just Andersen

AFHANDLINGENS & FORELÆSNINGENS TITEL: ”Meningsskabelse i det nære sundhedsvæsen – belyst ud fra et feltstudie af hvordan aktører i almen praksis og kommune skaber mening med det tværgående samspil i forhold til mennesker med – eller med risiko for – kronisk obstruktiv lungelidelse og type 2-diabetes”

Tidspunkt

05.01.2018 kl. 13.00 - 05.01.2018 kl. 15.30

Beskrivelse

FORSVARET FINDER STED:

Fredag den 5. januar 2018, kl. 13.00

Lokale 61, Kroghstræde 7, 9220 Aalborg Øst.

AFHANDLINGENS & FORELÆSNINGENS TITEL:

”Meningsskabelse i det nære sundhedsvæsen – belyst ud fra et feltstudie af hvordan aktører i almen praksis og kommune skaber mening med det tværgående samspil i forhold til mennesker med – eller med risiko for – kronisk obstruktiv lungelidelse og type 2-diabetes”

MEDLEMMER AF DET FAGKYNDIGE UDVALG:

Professor (mso) Morten Balle Hansen Institut for Statskundskab,

Aalborg Universitet (fmd.)

Seniorforsker Lone Grøn, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmark

Førsteamaunensis, dr.polit Dag Olaf Torjesen, Universitetet i Agder, Norge

_____________________________________________________________

Efter forsvaret er instituttet vært ved en lille forfriskning

Arrangør

Sociologi og Socialt Arbejde

Adresse

Kroghstræde 7, rum 61, 9220 Aalborg Øst

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen