AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.d.-forsvar af Søren Holst

Tidspunkt

29.01.2019 kl. 13.00 - 16.30

Beskrivelse

AFHANDLINGENS TITEL

”Mellem topstyring og improvisation – standardiserede metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering i den socialpædagogiske indsats med domfældte udviklingshæmmede”

 

FORELÆSNINGSTEMA

”Ud over at redegøre for resultaterne I afhandlingen redegøres for den anvendte analysestrategi, herunder hvordan der konkret er kodet materiale, og hvordan der trækkes på anvendte teoretiske/videnskabsteoretiske begreber og inspirationskilder: Hvordan kommer du fra de nedskrevne interviews til det udvalg af citater, der bruges i afhandlingen? Hvordan udvælges citaterne, og hvordan vægtlægges de enkelte udsagn? Hvilken rolle spiller den erklærede inspiration fra institutionel etnografi, kritisk diskursanalyse og kritiske realisme i analyserne?”

 

MEDLEMMER AF DET FAGKYNDIGE UDVALG

  • Lektor Søren Juul, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet (fmd.)
  • Lektor Roger Almvik, Department of Mental Health, Norwegian University of Science and Technology
  • Pensioneret lektor Birgit Kirkebæk


Efter forsvaret er instituttet vært ved en lille forfriskning

Arrangør

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU

Adresse

Lokale B0.06, Frederikskaj 12, Bygning B, 2450 København SV.

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen