AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.d. defense by Mads Lumholdt

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Regionshospital Nordjylland har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Mads Lumholdt, Center for klinisk forskning og Klinik Anæstesi, Regionshospital Nordjylland, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Utility of mathematically converted venous to arterial blood gas values for clinical monitoring

Tidspunkt

21.06.2019 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 21. juni 2019 kl. 13.00
I Skou Auditoriet, Regionshospital Nordjylland, Hjørring.

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.

 

Vejledere

PhD Kjeld Asbjørn Jensen Damgaard
Klinik Anæstesi, Regionshospital Nordjylland
Danmark

Klinisk Professor Erika Frischknecht Christensen
Aalborg Universitet
Danmark

Klinisk Professor Peter Derek Christian Leutscher (hovedvejleder)
Aalborg Universitet
Danmark

 

Bedømmere

Professor Christian Nickel
Universitätsspital Basel
Switzerland

Professor, Dr. Med. Lars Simon Rasmussen
Rigshospitalet
Danmark

Klinisk Professor Bodil Steen Rasmussen (formand)
Aalborg Universitet
Danmark

 

Om ph.d.-afhandlingen

Arterial blodgas (ABG) analyse giver essentiel information om oxy-generings- og syre-baseindholdet i blodet hos akut syge patienter. Arteriepunktur, som er metoden hvormed ABG-prøver opsamles, er dog vanskelig at udføre for klinikeren og smertefuld for patienterne, sammenlignet med venepunktur til venøs blodgas (VBG) analyse. VBG-analyse er foreslået som alternativ ABG-analyse, men VBG-værdier reflekterer ikke ABG-værdier med tilfredsstillende klinisk præcision.  

 

Venøs til arteriel konvertering (v-TAC) er et software program, som er udviklet til at transformere VBG-værdier til mere præcise estimater af ABG-værdier. I 2015 blev v-TAC-metoden implementeret i akutmodtagelsen på Regionshospital Nordjylland, men anvendeligheden af v-TAC-metoden er ikke undersøgt til realtidskonvertering af blodgasværdier i klinisk praksis og validiteten af metoden er ikke tilfredsstillende undersøgt hos kritisk syge patienter. Denne afhandling er baseret på tre studier, som undersøger anvendeligheden og pålideligheden af v-TAC-metoden i forskellige kliniske situationer.

 

I det første studie (Studie A) undersøges pålideligheden af v-TAC-metoden hos en tilfældig patientpopulation indlagt i akutmodtagelsen, og forskellige VBG-prøvehåndteringsmetoder vurderes. I det andet studie (Studie B) blev patienter screenet for abnorme blodgasværdier efter indlæggelse i akutmodtagelsen. Formålet var at undersøge om screeningen af blodgasværdier kunne forbedre detekteringen af patienter med alvorlig sygdom og bidrage til bedre triagering. I det tredje studie (Studie C) blev validiteten af v-TAC-metoden undersøgt hos kritisk syge patienter indlagt på intensiv afdeling med alvorlig deviation af oxygenerings- eller syre-base status.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland

Adresse

Bidpensgade 37, 9800 Hjørring

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen