AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.D. defense by Lasse Jørgensen Cehofski

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Lasse Jørgensen Cehofski, Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: The Retinal Protein Profile in Experimental Branch Retinal Vein Occlusion - Interventions With an Intravitreal Anti-VEGF Agent and a Corticosteroid Implant

Tidspunkt

18.08.2017 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 18. august 2017 kl. 13.00
Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.

 

Vejledere

Henrik Vorum, Professor, overlæge, dr. med., ph.d.
Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Bent Honoré, Professor, læge, dr. med.
Institut for Biomedicin
Aarhus Universitet

Anders Kruse, overlæge
Øjenafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Benedict Kjærgaard, overlæge
Biomedicinsk Forskningslaboratorium

 

Bedømmere

Ole Thorlacius-Ussing, Overlæge, Klinisk Professor
Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Mavetarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Jakob Grauslund, Professor, overlæge, dr. med, ph.d.
Øjenafdelingen, Odense Universitetshospital

Greg Rice, Professor
University of Queensland
UG Centre for Clinical Research
University of Queensland
Australia

 

Om ph.d.-afhandlingen

Grenveneokklusion (BRVO) er en hyppig synstruende karsygdom i øjets nethinde. Synstabet ved tilstanden skyldes ofte et ødem i nethinden (makulært ødem). Hæmmere af vascular endothelial growth factor (VEGF) og dexamethason implantater anvendes til behandling af makulært ødem. Virkningen af disse præparater kan imidlertid være vanskelig at fastholde, og mange behandlinger og kontrolbesøg er derfor ofte nødvendige.

Viden om nethindens proteinprofil ved en grenveneokklusion kan anvendes til at forbedre eksisterende behandlinger og udvikle nye behandlingsstrategier. Formålet med ph.d.-afhandlingen var således at studere nethindens proteinprofil efter en eksperimentel grenveneokklusion.

Ved at anvende en eksperimentel dyremodel efterfulgt af proteinanalyse foretaget med massespektrometri blev det påvist, at grenveneokklusion med fører et øget niveau af adhesionsproteiner bl.a. integrin β-1.

I et efterfølgende studie blev grenveneokklusion behandlet med et anti-VEGF præparat. Studiet viste bl.a., at en anti-VEGF intervention med ranibizumab reducerede niveauet af integrin β-1 i nethinden.

Dernæst fulgte et studie, hvor grenveneokklusion blev behandlet med et dexamethasonimplantat. Studiet viste, at dexamethason øger nethindens niveau af caveolin-1 og sænker niveauet af platelet-derived growth factor receptor-α (PDGFR-α) og VEGF receptor-2. Dexamethason intervention formodes derfor at have en gavnlig effekt på nethinden ved at nedregulere PDGFR-α og VEGF receptor-2 samt ved en immunmodulerende effekt medieret af caveolin-1.

Ph.d. afhandlingen giver et indblik i de patologiske processer i nethinden, der opstår ved en grenveneokklusion og bidrager med viden om ændringer på proteinniveau efter anti-VEGF og dexamethason interventioner.

Arrangør

Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen