AAU logo

Ph.D. defense by Britt Laugesen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til Ph.d.-forsvar ved sygeplejerske Britt Laugesen, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, som forsvarer Ph.d.-afhandlingen: CHILDREN WITH ADHD: A MIXED METHODS STUDY ON PARENTAL EXPERIENCES, EVERYDAY LIFE, AND HEALTH CARE USE

Tidspunkt

29.03.2017 kl. 12.00 - 15.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Onsdag den 29. marts 2017kl. 12.00
Auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Forsvaret foregår på engelsk

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.

Vejledere

Marlene Briciet Lauritsen, Associate Professor, Research Unit for Child and Adolescent Psychiatry, Aalborg University Hospital, Aalborg Denmark


Vejledere

Mette Grønkjær, Associate Professor
Clinical Nursing Research Unit, Aalborg University Hospital
Department of Clinical Medicine, Aalborg University, Aalborg, Denmark

Erik Elgaard Sørensen, Professor
Clinical Nursing Research Unit, Aalborg University Hospital
Department of Clinical Medicine, Aalborg University, Aalborg, Denmark

Rikke Jørgensen, PhD, post doc
Unit for Psychiatric Research, Aalborg Psychiatric Hospital, Aalborg University Hospital, Aalborg, Denmark

Philippa Rasmussen, PhD
Adelaide Nursing School, The University of Adelaide, Adelaide, Australia

Bedømmere

Preben Ulrich Pedersen (chairman)
Professor, Aalborg University, Denmark

Birte Østergaard, Associate Professor
The University of Southern Denmark, Denmark

Øyfrid Larsen Moen, Associate Professor
Norwegian University of Science and Technology, Norway


Om ph.d.-afhandlingen

Baggrund

ADHD er en hyppigt forekommende psykiatrisk lidelse blandt børn og unge, hvis kernesymptomer påvirker flere domæner i barnets liv såsom sociale relationer, uddannelse og familieliv. Hverdagslivet er komplekst, og børn med ADHD og forældre har typisk behov for hjælp og støtte fra flere instanser i sundhedsvæsenet.

Formål

Det overordnede formål var at integrere kvalitative og kvantitative data med henblik på at opnå større indsigt i forældres oplevelser samt kompleksiteten i hverdagslivet og i hospitalskontakter blandt børn med ADHD. Undersøgelsen bestod af to kvalitative studier og et kvantitativt studie.

Metode

Undersøgelsen var et mixed metode studie, der indeholdt tre individuelle studier. Studie 1 var et systematisk review baseret på kvalitative forskningsartikler. Studie 2 var et fokuseret etnografisk studie med deltagerobservationer og interviews med 15 forældre til børn med ADHD i psykiatriske og somatiske hospitalsafdelinger. Studie 3 var et historisk kohortestudie, hvor nationale sundhedsregistre blev anvendt til at følge en børnekohortes hospitalskontakter i deres første 12 leveår. Fund fra studie 1, 2 og 3 blev efterfølgende integreret.

Resultater

Tre integrerede fund viste, at: 1) stressfaktorer i familien påvirker hverdagslivet og anvendelse af hospitalsydelser; 2) forældre er bekymrede for deres barn med ADHD allerede tidligt i barndommen, og de kæmper for at få disse bekymringer bekræftet; 3) sundhedsprofessionelle er vigtige ressourcer for forældre til børn med ADHD for at kunne navigere og håndtere de vedvarende udfordringer i hverdagslivet.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen