AAU logo

Ph.D. defence by Signe Juul Riddersholm

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge Signe Juul Riddersholm, afde-ling for anæstesi og intensiv terapi, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: ICU-admission, hospital length of stay and return to work in critically ill patients - Pre- and in-hospital factors

Tidspunkt

23.05.2018 kl. 13.00 - 23.05.2018 kl. 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 13.00
I auditoriet, Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.

 

Vejledere

Professor Bodil Steen Rasmussen, MD, PhD,
Aalborg Universitets Hospital, Danmark.

Kristian Hay Kragholm, MD, PhD,
Aalborg Universitets Hospital, Danmark

Christian Fynbo Christiansen, MD, PhD,
Aarhus Universitets Hospital, Danmark


Bedømmere

Marianne Tang Severinsen, MD, PhD
Hæmatologisk afdeling
Aalborg Universitets Hospital, Danmark

Professor Hans Flaatten, MD, PhD
Anæstesi og intensiv
Haukeland Universitets Hospital, Bergen, Norge

Thomas Strøm, MD, PhD
Anæstesi og intensiv
Odense University Hospital, Odense, Danmark

 

Om ph.d.-afhandlingen

Ph.d- afhandlingen omhandler risikofaktorer for intensivindlæggelse og sandsynligheden for tilbagevenden til arbejde efter Intensiv terapi. I Danmark indlægges ca. 30.000 patienter årligt på en intensiv afdeling. De seneste årtier er det blevet klart at patienter der overlever intensiv terapi ofte har både fysiske og psykiske følger, nedsat evne til at deltage i aktiviteter som før indlæggelse, samt nedsat livskvalitet. For at nedsætte risikoen for senfølger samt de konsekvenser det intensive forløb får for den enkelte patient, er både forebyggelse af indlæggelse på samt identificering af risikofaktorer for svære følger vigtig.

 

Afhandlingen indeholder 3 kohortestudier baseret på data fra Landspatientregistret, CPR registret samt Dansk hjertestopregister og en forløbsdatabase fra beskæftigelsesministeriet (DREAM). Formålet med afhandlingen var at undersøge:

1) Risikofaktorer for intensivindlæggelse blandt patienter med hjertestop udenfor hospital,
 2) Betydningen af organ-support for tilbagevenden til arbejde blandt hjertestoppatienter og
3) Betydningen af det intensive forløb for tilbagevenden samt vedligehold af arbejde hos den generelle intensivpatient.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Auditoriet, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen