AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.D. defence by Rikke Nørmark Mortensen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Rikke Nørmark Mortensen, Epidemiologi og Biostatistik, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Statistical Tools for Risk Prediction Models

Tidspunkt

10.12.2018 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

Forsvaret finder sted

Mandag d. 10. december 2018 kl. 14.00
I auditoriet, Aalborg Universitetshospital, Nord

Forsvaret er på engelsk.

Efter forsvaret er der reception. Alle er velkomne.

 

Vejledere

Professor Christian Torp-Pedersen
Epidemiologi og Biostatistik
Aalborg Universitetshospital

Professor Thomas Alexander Gerds
Biostatistisk Afdeling
Københavns Universitet

 

Bedømmere

 

Professor Martin Bøgsted
Klinisk Institut
Aalborg Universitetshospital

Associate Professor Georg Heinze
Section for Clinical Biometrics
Center for Medical Statistics, Informatics and Intelligent Systems
Medical University of Vienna

Professor Jacob v. B. Hjelmborg
Institut for Sundhedstjenesteforskning
Syddansk Universitet

 

Om ph.d.-afhandlingen

Ph.d.-afhandlingen omhandler statistiske metoder til at validere statistiske prædiktionsmodeller. I en statistisk prædiktionsmodel kombineres forskellige kliniske risikofaktorer for at prædiktere risikoen for en given fremtidig hændelse hos den enkelte patient. Sådanne modeller benyttes i stigende grad i klinisk praksis som et redskab til at forudsige risikoen for en given klinisk hændelse. For at sikre den korrekte behandling af patienten er det nødvendigt, at en prædiktionsmodel giver nøjagtige risikoestimater, og det er derfor vigtigt at validere en statistisk prædiktionsmodel. Til dette formål findes en række statistiske metoder, bl.a. Brier scoren og AUC.

Formålet med denne ph.d.-afhandling er at bidrage til forskningsområdet indenfor prædiktionsmodeller i biostatistik. Afhandlingen er baseret på tre studier, der havde til formål at:

Forklare, at en biomarkør med en statistisk signifikant sammenhæng i en regressionsmodel ikke nødvendigvis har en prædiktiv effekt hos den enkelte patient.
Studere asymptotisk inferens for krydsvalideret estimater af Brier scoren og AUC for højere censureret overlevelsesdata.
Studere asymptotisk inferens for prædikterede risikoestimater fra en logistisk re-kalibreret prædiktionsmodel.

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Epidemiologi og Biostatistik, Aalborg Universitetshospital

Adresse

Aalborg Universitetshospital Nord, Reberbansgade 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen