AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.d. defence by Mette Line Donneborg Roed

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved Pædiater Mette Line Donneborg Roed, Pædiatrisk Afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Hyperbilirubinemia in the newborn − follow-up, treatment and theory Inden forsvaret er der bilirubin symposium

Tidspunkt

28.09.2018 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Forsvaret finder sted

Fredag den 28. september 2018 kl. 13.00 
I auditoriet Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital

Forud for forsvaret er der Bilirubin Symposium fra kl. 11
Efter Ph.d. forsvaret er der reception. Alle er velkomne

Arrangementet foregår på engelsk.

Program for dagen kan ses i invitationen: Invitation til Bilirubin Synposium og Ph.d. forsvar

 

Vejledere


Finn Ebbesen, Professor, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Pædiatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Bo Mølholm Hansen, Overlæge, ph.d., Pædiatrisk Afdeling, Herlev Hospital

Pernille Kure Vandborg, Afdelingslæge, ph.d., Pædiatrisk Afdeling, Regions-hospitalet Viborg

 

Bedømmere

Anne Nødgaard Weidemann Sørensen, Klinisk Lektor, Klinisk Institut, Aalborg Universitet
Overlæge, ph.d., Obstetrisk- og gynækologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Jeffrey Maisels, Professor, Department of Pediatrics, William Beaumont Hospital, Royal Oak, Michigan, USA

Christian Hulzebos, MD, ph.d., Department of Pediatrics, Beatrix Children’s Hospital, University Medical Center Groningen, The Netherlands

 

Om Ph.d.-afhandlingen

Denne ph.d. afhandling fokuserer på gulsot hos nyfødte børn. Gulsot ses hos omkring 60 % af mature nyfødte børn i løbet af den første leveuge og skyldes ophobning af ukonjugeret bilirubin i blodet. Denne ophobning af ukonjugeret bilirubin skyldes øget produktion, umoden-hed af den neonatale lever samt øget enterohepatisk recirkulation. Ved svær hyperbilirubinæmi kan ubundet bilirubin krydse blod-hjerne barrieren, hvilket medfører hjerneskade. Fototerapi er behandlingen af neonatal hyperbilirubinæmi for at undgå hjerneskade.

Afhandlingen består af 3 studier:
Studie I:
Et landsdækkende overvågningsstudie af nyfødte børn med ekstrem hyperbilirubinæmi i Danmark fra år 2000 til og med 2015. Formålet var at beskrive kohorten af børn med total serum bilirubin ≥450 μmol/L i perioden, inklusive incidenser igennem perioden. Samtidigt at be-skrive de børn, der er hjerneskadede med baggrund i gulsot.

Studie II:

Et randomiseret, kontrolleret forsøg, der sammenlignede enkelt- med dobbelt høj intensitets fototerapi til nyfødte børn, der havde udviklet behandlingskrævende hyperbilirubinæmi.
Studie III:
Et analytisk, prospektivt forsøg, der undersøgte, hvorvidt hæmoglobin koncentrationen har en betydning for effektiviteten af fototerapien ud-trykt ved faldet i den totale serum bilirubin koncentration.

 

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Pædiatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Adresse

Auditoriet, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen