AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Ph.D. defence by Lasse Hjort Jakobsen

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til Ph.d.-forsvar ved Lasse Hjort Jakobsen, Hæmatologisk Forskningsafsnit, som forsvarer Ph.d.-afhandlingen: Analysis of Relative Survival Patterns in Cancer Register Data

Tidspunkt

28.09.2018 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 28. september 2018 kl. 13.00
I auditoriet, Medicinerhuset, Aalborg Universitetshospital

Forsvaret er på engelsk.

Efterfølgende er der reception. Alle er velkomne.


Vejledere

Professor, Martin Bøgsted
Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Danmark

Klinisk lektor, overlæge, Tarec C. El-Galal
Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Danmark

Klinisk professor, Hans E. Johnsen
Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Danmark

Professor, Karen Dybkær
Klinisk Institut, Aalborg Universitet, Danmark


Bedømmere

Lektor, Henrik Bøggild
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, Danmark

Professor, Jacob v. B. Hjelmborg
Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Danmark

Assistant Professor, Matthew Maurer
Department of Health Sciences Research, Mayo Clinic, USA

 

Om ph.d.-afhandlingen

Populationsbaseret overlevelsesdata bliver ofte brugt indenfor kræftforskning til at identificere kliniske og molekylære faktorer, som er associeret til risikoen for at dø, progrediere eller lignende. Eftersom kræftpatienter også kan dø af årsager, som ikke er relaterede til kræftsygdommen, kvantificeres patientoverlevelsen nogle gange relativt til overlevelsen i en relevant baggrundsbefolkning. Denne afhandling omhandler metoder til at kvantificere relativ overlevelse og udnytte dette som et værktøj til kommunikation af prognose.


Målt fra diagnosetidspunktet vil patientoverlevelsen indenfor de fleste kræfttyper ofte være dårligere end overlevelsen i baggrundsbefolkningen. Dog observeres det typisk at dødeligheden blandt patienter, som gennemfører behandlingen succesfuldt og efterfølgende forbliver i live, tilnærmer sig dødeligheden i baggrundsbefolkningen. For nogle kræfttyper vil disse endda blive ens. Dette kaldes statistisk kur og er en vigtig milepæl for kræftpatienter. Ved brug af populations-baseret overlevelsesdata, kan relativ overlevelse bruges til udregne:

  1. andelen som er statistisk kurerede, og
  2. tiden til at statistik kur opnås.


I denne afhandling fokuseres der på statistiske metoder til at estimere disse mål baseret på registerdata. Ved hjælp af data fra de danske kvalitetsdatabaser, bruges disse metoder til at kvantificere den relative overlevelse for patienter diagnosticeret med diffust storcellet B-celle lymfom.

 

Arrangør

Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Auditoriet, Medicinerhuset, Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen