Forskning
Samarbejde

Ph.D. defence by Anne Lasota

Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital har den glæde at invitere til ph.d.-forsvar ved læge, Anne Lasota, Karkirurgisk afdeling, som forsvarer ph.d.-afhandlingen: Fish, n-3 Polyunsaturated Fatty Acids and the Risk of Peripheral Arterial Disease

Tidspunkt

14.12.2018 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

Ph.d.-forsvaret finder sted

Fredag den 14. december 2018 kl. 13
I auditoriet, Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, Aalborg Universitetshospital

Forsvaret er på engelsk

Efterfølgende vil der være reception.
Alle er velkomne.


Vejledere

Marie-Louise Moes Grønholdt, MD, PhD, DMSc
Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Professor Erik Berg Schmidt, MD, DMSc, FESC
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital
AF Study Group, Aalborg University Hospital
Department of Clinical Medicine, Aalborg University

Professor Kim Overvad, MD, PhD
Department of Public Health, Aarhus Universit
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital

                                 

Bedømmere

Professor MD, PhD, Kirsten Fonager (chairman)
Department of Social Medicine, Aalborg University Hospital.
Department of Clinical Medicine, Aalborg University, DK.

Professor MD, PhD, Kim Christian Houlind,
Department of Vascular Surgery, Kolding Hospital
University of Southern Denmark, DK.

Professor of Nutritional Metabolism, Bruce Griffin BSc, PhD, RNutr.
Department of Nutritional Sciences, Faculty of Health & Medical Sciences, University of Surrey, UK.

 

Om ph.d.-afhandlingen

Perifer arteriel sygdom (PAD) er en åreforkalkningssygdom som påvirker pulsårer i benene og kan medføre gangbegrænsninger hos patienterne, smerter i hvile samt sårdannelse, som kan ende med amputation, hvis ikke der foretages en karkirurgisk intervention. 

Tidligere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem marine n-3 polyumættede fedtsyrer (PUFAs) fra fisk og koronar hjertesygdom og slagtilfælde. Imidlertid er evidensen for en sammenhæng mellem indtag af marine n-3 PUFAs og risiko for PAD beskeden. Formålet med denne afhandling var, at undersøge sammenhængen mellem fiskeindtag, marine n-3 PUFAs og risikoen for forekomst af PAD. Hypotesen var, at et højt indtag af fisk og et højt indhold af n-3 fedtsyrer i fedtvæv var associeret med en lavere risiko for PAD.

Data var baseret på den danske befolkningsundersøgelse ”Kost, kræft og helbred”. Studiet blev etableret i 1993-1997, hvor 57.053 personer blev inkluderet. Ved indgangen i studiet udfyldte deltagerne detaljerede livsstilsoplysninger og et valideret kostspørgeskema. For at sikre styrken af ​​vores dataoplysninger, validerede vi alle diagnoserne for PAD i det danske Landspatientregister (studie 1).

Vi undersøgte vor hypotese ved hjælp af to studier. Først et case-kohorte studie, hvor vi brugte fedtvævsprøver taget ved studiestart som en biomarkør, der repræsenterede deltagernes fiskeindtag og endogene eksponering for marine n-3 PUFAs de forudgående 1-2 år. Studiet undersøgte sammenhængen mellem indholdet af marine n- PUFAs i fedtvæv og risikoen for at udvikle PAD (studie 2). Efterfølgende undersøgte vi sammenhængen mellem substitution af fjerkræ eller rødt kød med fisk og risikoen for at udvikle PAD (studie 3).

Arrangør

Aalborg Universitet, Klinisk Institut og Aalborg Universitetshospital

Adresse

Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen