AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
MASTER I UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED MODUL 2

MASTER I UNIVERSELT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED MODUL 2

Tag et enkelt modul af masteruddannelsen. Temaet for modul 2 er 'Krop og rum – teori, metode og begreber'

Tidspunkt

30.10.2019 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

I dette modul går vi i dybden med brugerbehov med udgangspunkt i personer med forskellige funktionsevner, metoder til brugerinvolvering samt en bredere forståelse af, hvilke arkitektoniske løsninger der er universelt design.

Vi tager udgangspunkt i kendskabet til definitioner af designprincipper og retten til ligebehandling, når vi i dette modul forholder os kritisk og konstruktivt til udbredte forståelser og misforståelser af både begreber, brugerdefinitioner og løsninger. Vi studerer brugerdefinitioner og behov i forhold til forskellige funktionsevner i detaljen og producerer et nuanceret katalog over brugerbehov, fx personer med syns- eller hørenedsættelse i forskellige grader, personer med orienterings- og hukommelsesudfordringer eller personer med gigt.

Vi forholder os kritisk til forskellige metoder til at afdække brugerbehov og analysemetoder til at vurdere, hvorvidt behovene er imødekommet i eksisterende byggerier og byggesager.

Derudover lærer du, hvordan dagslys og akustik er centrale elementer i forbindelse med universelt design og tilgængelighed, og får metoder til at vurdere og inkludere dagslys og akustik i din daglige praksis.

Modulet giver overblik over:

  • Fortolkning af løsninger i designprocesser og praksis
  • Brugerdefinitioner og brugerbehov
  • Akustik og dagslys som tilgængelighedsparametre
  • Metoder til afdækning af brugerbehov

Modulet består af forelæsninger, praktiske øvelser og ekskursioner og afsluttes med afleveringen af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Øvelser, diskussioner og opgave tager udgangspunkt i både litteratur og cases. 
Modulet bedømmes med 7-trinsskalaen med ekstern censur.

OPGAVETEMA

Analyse og dybdegående studie af udvalgte brugerbehov, som resulterer i et fælles katalog, der bruges videre i studieforløbet. Desuden kritisk analyse af metoder for afdækning af brugerbehov baseret på litteratur og cases og praksis.

SEMINARDATOER

  • 30. oktober-1. november 2019
  • 20.-22. november 2019
  • 9.-10. december 2019

Undervisningen foregår som udgangspunkt fra kl 9.00 til 16.00. Første samlingsdag begynder dog altid kl 10.00 og sidste dag slutter kl 16.00.

PRIS

Enkeltmodul 10 ECTS 18.000 kroner.

ANSØGNINGSFRIST

Ledige pladser, ansøgninger modtages fortsat

TAG HELE MASTERUDDANNELSEN ELLER ENKELTE MODULER 

Uddannelsen kan gennemføres ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller som moduler fordelt over længere tid, dog maksimalt seks år.

Du kan også tage et eller flere moduler uden at gennemføre hele uddannelsen.

Du kan læse meget mere om hele uddannelsen og alle moduler på Master i universelt design og tilgængelighed
 

ADGANGSKRAV (GÆLDER FOR ALLE MODULERNE)

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse og/eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen, fx som arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør. Du kan også have en anden relevant uddannelse, fx ergoterapeut.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen. 

KONTAKT 

Camilla Ryhl, faglig vejledning
Tlf. 9940 2398 / mobil 2066 4817
E-mail: car@sbi.aau.dk

Silpa Stella Rondón Pinto, studiesekretær
Tlf. 9940 2285
E-mail: ssp@sbi.aau.dk

 

Pris

Enkeltmodul 10 ECTS 18.000 kroner.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilmelding inden

16.10.2019 kl. 00.00

Mere information

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/universelt-design-og-tilgaengelighed/

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen