AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
MASTER I BYGNINGSFYSIK MODUL 3

MASTER I BYGNINGSFYSIK MODUL 3

Tag et enkelt modul af masteruddannelsen. Temaet for modul 3 er 'Lufttæthed og ventilation'

Tidspunkt

19.09.2019 kl. 08.15 - 16.30

Beskrivelse

Enkeltmodulet 'Lufttæthed og ventilation' handler om:

 • tæthedsplanet, det lufttætte plan, som omkranser en bygnings opvarmede indre
 • hvilke materialer og bygningskomponenter der kan udgøre tæthedsplanet
 • kritiske steder i tæthedsplanet, forskudte planer, overgange mellem bygningsdele og gennemføringer
 • placeringen af et tæthedsplan i en let konstruktion, tung konstruktion og en konstruktion, der består af såvel lette som tunge bygningsdele
 • metoder til bestemmelse af en bygnings lufttæthed fx ”Blower Door Test”
 • egnede materialer til lufttætning
 • projektering af lufttætte og bygbare løsninger
 • årsager til utilstrækkelig lufttæthed
 • tilsigtet og utilsigtet luftskifte
 • lufttæthedens indflydelse på en bygnings energiforbrug
 • gener i forbindelse med manglende lufttæthed
 • de grundlæggende behov for luftskifte i bygninger og metoder (naturlig og mekanisk ventilation) til at tilvejebringe dette
 • kravene til energieffektivitet af ventilationsløsninger, herunder varmegenvinding
 • metoder til beregning af luftskifte i bygninger
 • metoder til beregning af luftstrømninger i bygninger

UDBYTTE

Efter kurset kan du:

 • vurdere en gennemført Blower Door Test
 • anvise gode bygbare løsninger indenfor etableringen af tæthedsplaner
 • vurdere om et materiale kan anvendes i et tæthedsplan
 • vurdere energitabet som følge af utilsigtede utætheder
 • vurdere luftskiftet ved naturlig ventilation under stationære forhold
 • vurdere mulige løsninger for ventilation af en bygning
 • gennemføre målinger af luftskifte i en bygning.

Dermed får du kompetencerne til at:

 • anvende begreber og teknikker for lufttæthed, lufttætning og forstå forholdet mellem lufttætning, ventilation og energiforbrug
 • kommunikere abstrakte resultater og teorier inden for naturligt og mekanisk luftskifte i bygninger
 • vurdere størrelse af og problemer i forbindelse med luftskifte i bygninger på baggrund af såvel naturlig som mekanisk ventilation

UNDERVISNING

 • 19. september kl. 8.15-16.30 + 20. september 8.15-12.00
 • ​24. oktober kl. 8.15-16.30  + 25. oktober 8.15-12.00
 • 28. november kl. 8.15-16.30  + 29. november 8.15-12.00
 • Eksamen 13.-15. januar 2020

MASTER I BYGNINGSFYSIK MODUL 3 Lufttæthed og ventilation'

TAG HELE MASTERUDDANNELSEN ELLER ENKELTE MODULER 

Master i Bygningsfysik er en forskningsbaseret universitetsuddannelse. Som studerende møder du de førende eksperter på feltet, og du lærer at anvende aktuelle videnskabelige teorier og metoder på praktiske bygningsfysiske problemstillinger. Undervisningen involverer bl.a. cases, som du og dine medstuderende har med fra jeres egen virkelighed.

Der er tale om en akkrediteret, kompetencegivende videreuddannelse, hvor du får et rigtigt eksamensbevis og retten til at skrive Master i Bygningsfysik på dit visitkort.

Uddannelsen varer to år på deltid og er tilrettelagt, så du kan gennemføre den ved siden af dit job.

Undervisningen foregår hos SBi på Aalborg Universitet København.

Du kan læse meget mere om hele uddannelsen og alle moduler på Master i Bygningsfysik

ADGANGSKRAV (GÆLDER FOR ALLE MODULERNE)

Master i Bygningsfysik henvender sig til alle faggrupper med en lang eller mellemlang videregående uddannelse på bygge- og anlægsområdet, som fx

 • civil-, diplom- og akademiingeniører
 • bygningskonstruktører
 • arkitekter

Vi optager dog også andre faggrupper på dispensation.

Ansøgere med en anden uddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages på dispensation, hvis de skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovennævnte uddannelser. Der udarbejdes en såkaldt realkompetencevurdering.

PRAKTISK ERFARING ER NØDVENDIG

Ud over en relevant videregående uddannelse stiller vi krav om, at du har mindst to års praktisk erfaring på højt byggefagligt niveau.

Mens vi godt kan dispensere fra uddannelseskravet, må vi ikke dispensere fra kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring, som skal være opnået ved studiestart.

Til ansøgningen skal du vedhæfte eksamensbeviser fra dine adgangsgivende uddannelser, cv og seneste lønseddel.

FAGLIGE SPØRGSMÅL

Studiekoordinator, seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

E-mail tvr@sbi.aau.dk

Telefon 9940 2272

PRAKTISKE SPØRGSMÅL

Studiesekretær Silpa Pinto
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

E-mail master@sbi.aau.dk 

Telefon 9940 2285

 

LÆS MEGET MERE OG TILMELD DIG MASTERUDDANNELSEN I BYGNINGSFYSIK

 

Pris

kr. 9.000 ex moms

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/bygningsfysik/

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen