AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
MASTER I BYGNINGSFYSIK MODUL 1

MASTER I BYGNINGSFYSIK MODUL 1

Tag et enkelt modul af masteruddannelsen. Temaet for modul 1 er 'Varmeteori og -praksis'

Tidspunkt

16.09.2019 kl. 08.15 - 16.30

Beskrivelse

Enkeltmodulet 'Varmeteori og -praksis' handler om:

 • transport af varme (ledning, stråling, konvektion)
 • energitab (gennem flader, ved kuldebroer, ventilationstab) og tilhørende parametre til beskrivelse af energitab (U-værdier, linjetab m.m.)
 • begreber og faktorer for beregning af isolanser og U-værdier for flader, vinduer, hulrum, konstruktioner med kuldebroer etc.
 • beregning af kuldebroer
 • brugen af termovision til identificering af kuldebroer i en bygning

UDBYTTE

Efter kurset kan du:

 • beregne stationær, én-dimensional varmetransport i konstruktioner
 • redegøre for de varmetekniske egenskaber for byggematerialer og konstruktioner
 • udregne U-værdier for bygningsdele (opbygget af homogene og/eller inhomogene lag)
 • udregne vinduers U-værdi og energitilskud
 • foretage optegninger af temperaturkurver for en bygningsdel
 • foretage varmetabsberegninger for en bygning
 • foretage en beregning af kuldebroer
 • foretage en simpel beregning af bygningers energiforbrug


Dermed får du kompetencerne til at:

 • vurdere, om en konstruktion opfylder kravene til varmetab
 • vurdere, hvordan varmetabet eventuelt nedsættes
 • vurdere kuldebroers betydning for energitabet fra en bygning og betydningen af at minimere størrelsen og omfanget af kuldebroer
 • identificere kritiske bygningsdetaljer i relation til varmetab

UNDERVISNING

 • 16. september kl. 8.15-16.30 og 17. september kl. 8.15-12.00
 • 21. oktober kl. 8.15-16.30 og 22. oktober kl. 8.15-12.00
 • 25. november kl. 8.15-16.30 og 26. november kl. 8.15-12.00
 • Eksamen 13.-15. januar 2020

Master i bygningsfysik modul 1 Varmeteori og -praksis

TAG HELE MASTERUDDANNELSEN ELLER ENKELTE MODULER 

Master i Bygningsfysik er en forskningsbaseret universitetsuddannelse. Som studerende møder du de førende eksperter på feltet, og du lærer at anvende aktuelle videnskabelige teorier og metoder på praktiske bygningsfysiske problemstillinger. Undervisningen involverer bl.a. cases, som du og dine medstuderende har med fra jeres egen virkelighed.

Der er tale om en akkrediteret, kompetencegivende videreuddannelse, hvor du får et rigtigt eksamensbevis og retten til at skrive Master i Bygningsfysik på dit visitkort.

Uddannelsen varer to år på deltid og er tilrettelagt, så du kan gennemføre den ved siden af dit job.

Undervisningen foregår hos SBi på Aalborg Universitet København.

Du kan læse meget mere om hele uddannelsen og alle moduler på Master i Bygningsfysik

ADGANGSKRAV (GÆLDER FOR ALLE MODULERNE)

Master i Bygningsfysik henvender sig til alle faggrupper med en lang eller mellemlang videregående uddannelse på bygge- og anlægsområdet, som fx

 • civil-, diplom- og akademiingeniører
 • bygningskonstruktører
 • arkitekter

Vi optager dog også andre faggrupper på dispensation.

Ansøgere med en anden uddannelse vil efter ansøgning til studienævnet kunne optages på dispensation, hvis de skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovennævnte uddannelser. Der udarbejdes en såkaldt realkompetencevurdering.

PRAKTISK ERFARING ER NØDVENDIG

Ud over en relevant videregående uddannelse stiller vi krav om, at du har mindst to års praktisk erfaring på højt byggefagligt niveau.

Mens vi godt kan dispensere fra uddannelseskravet, må vi ikke dispensere fra kravet om mindst to års relevant erhvervserfaring, som skal være opnået ved studiestart.

Til ansøgningen skal du vedhæfte eksamensbeviser fra dine adgangsgivende uddannelser, cv og seneste lønseddel.

FAGLIGE SPØRGSMÅL

Studiekoordinator, seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

E-mail tvr@sbi.aau.dk

Telefon 9940 2272

PRAKTISKE SPØRGSMÅL

Studiesekretær Silpa Pinto
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

E-mail master@sbi.aau.dk 

Telefon 9940 2285

 

LÆS MEGET MERE OG TILMELD DIG MASTERUDDANNELSEN I BYGNINGSFYSIK

 

Pris

kr. 9.000 ex moms

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/bygningsfysik/

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen