Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Kvalitetssikring i praksis

Kvalitetssikring i praksis

Tag et enkelt modul af masteruddannelsen inkluderende arkitektur. Temaet for modul 5 er 'Kvalitetssikring i praksis'

Tidspunkt

08.09.2020 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

I dette modul går vi i dybden med, hvordan man kan kvalitetssikre universelt design og tilgængelighed, herunder hvordan vi definerer kvalitet for hvem og i hvilken kontekst og i hvilken skala.

Vi diskuterer brugerbehov, brugerforståelse og designløsninger i forhold til begreberne æstetik og kvalitet. Vi ser på, hvordan vi kan forstå og vurdere kvaliteten af designet og det færdige byggeri, både for brugere og byggeriets aktører. Og vi gennemgår eksempler på, hvordan du i din praksis kan forholde dig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design- og byggeprocessen.

Gældende regelværk, reguleringsmekanismer og byggeriets processer sættes i relation til relevante kvalitetssikringsmetoder, og de studerende gennemgår eksempler på, hvordan de i deres egen praksis kan forholde sig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design- og byggeprocessen.

Modulet giver indblik i:

  •     Kvalitet og kvalitetsforståelse
  •     Kvalitetssikringsmetoder
  •     Fortolkning og udfordringer i gældende regelværk
  •     Brugerevalueringsmetoder
  •     Registrering og analyse
  •     Eksempler på kvalitetssikring af universelt design og tilgængelighed i konkret praksis

Modulet består af forelæsninger, workshops, selvstudier og ekskursion. Modulet afsluttes med en individuel opgave (5-10 sider), som bedømmes internt med karakter efter 7-trinsskalaen.

OPGAVETEMA

Analyse af eksisterende kvalitetssikringsmetoder med udgangspunkt i eksisterende bygnings-/designcases og kendte kvalitetssikringsværktøjer, gerne fra egen praksis.

MØDEGANGE

  • 8. - 10. september 2020
  • 6. - 7. oktober 2020

Undervisningen foregår som udgangspunkt fra kl 9.00 til 16.00. Første samlingsdag begynder dog altid kl 10.00 og sidste dag slutter kl 16.00.

PRIS

Enkeltmodul 10 ECTS 18.000 kroner.

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur og forplejning, evt. transport og ophold under seminarer.

Tag hele masteruddannelsen eller enkelte moduler

Uddannelsen kan gennemføres ved siden af et fuldtidsarbejde. Enten som to års koncentreret halvtidsstudium eller som moduler fordelt over længere tid, dog maksimalt seks år.

Du kan også tage et eller flere moduler uden at gennemføre hele uddannelsen.

Du kan læse meget mere om hele uddannelsen og alle moduler på Master i inkluderende arkitektur

ADGANGSKRAV (Gælder for alle modulerne)

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse og/eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen, fx som arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør. Du kan også have en anden relevant uddannelse, fx ergoterapeut.
Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen. 

Kontakt

Kontakt uddannelsen vedrørende det faglige indhold, opbygning af uddannelsen, praktisk info om afholdelse af uddannelsen, samt adgangskrav, dispensation og merit.

Anne Kathrine Frandsen, faglig vejledning
Tlf. 9940 2253 / mobil 3046 0554
E-mail: akf@build.aau.dk

Lene Wenstrøm Jørgensen, studiesekretær
Tlf. 9940 9754
E-mail: master@sbi.aau.dk

Silpa Stella Rondón Pinto, studiesekretær (på orlov)
Tlf. 9940 2285
E-mail: master@sbi.aau.dk

Arrangør

BUILD Aalborg Universitet København

Adresse

BUILD Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/inkluderende-arkitektur/indhold/

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen