AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Konference: Udfordrende og læringspotente overgange til voksenlivet

Konference: Udfordrende og læringspotente overgange til voksenlivet

Konference arrangeret af Center for Ungdomsforskning (CeFU) i København. På konferencen stilles skarpt på overgange i ungdomslivet på kanten til voksenlivet. CEfU er en del af Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

Tidspunkt

22.11.2018 kl. 09.00 - 15.30

Beskrivelse


OVERGANGE I UNGDOMSLIVET PÅ KANTEN TIL VOKSENLIVET

Ungdommen er en livsfase præget af overgange. Man bryder op og kastes ud i et utal af overgange til sammenhænge, man ikke har været i før, men som man alligevel skal forsøge at mestre. Inden for ungdomsforskningen taler man om ungdommen som en fase for overgange fra barn til ung og fra ung til voksen. Men også om overgange fra uddannelse til arbejde. Fra hjemmeboende til udeboende. Alt sammen overgange, som synes at have det til fælles, at de bliver stadigt mere uklare, ujævne og præget af zig-zag bevægelser.

I dag ser vi mange flytte hjemmefra for så at flytte hjem igen for en stund, samt unge der veksler mellem arbejdsliv og uddannelse. Overgangene har, udover de stadigt mere ujævne processer, det til fælles, at de rummer både udfordringer og risici på den ene side, men også muligheder og læringspotentialer på den anden. Nogle unge kaster sig ud i livets mange valg og synes at være i stand til at skabe og gribe de muligheder, der opstår i de sammenhænge, de indgår i. Andre kastes ud i langt sværere, risikobetonede og skrøbelige overgange, der risikerer at føre dem ad lange og usikre veje, og som risikerer at have konsekvenser for deres trivsel og livsmuligheder.

På konferencen skal vi stille skarpt på overgange i ungdomslivet på kanten til voksenlivet. På risici og udfordringer ved de forskellige overgange – og deres læringspotentialer og muligheder. Vi tager bl.a. udgangspunkt i forskellige forskningsprojekter på Center for Ungdomsforskning, der handler om unge, der flytter hjemmefra, og unge, der bevæger sig ud på et stadig mere usikkert arbejdsmarked. Og så diskuterer vi, hvordan vi som samfund og forældre, og de unge selv, kan bidrage til at udnytte potentialerne i de ujævne processer, som i stigende grad kendetegner overgangene i ungdomslivet.   

invitation og program

Arrangør

Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

Adresse

AFUK, Enghavevej 82 B, 2450 København SV

Tilmelding inden

19.11.2018 kl. 00.00

Mere information

https://www.cefu.dk/emner/nyt-fra-cefu/aktivitetskalender/22-november-konference-udfordrende-og-laeringspotente-overgange-til-voksenlivet.aspx

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen