Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Invitation til ph.d.-forsvar ved Anthon Sand Jørgensen

Anthon Sand Jørgensen forsvarer sin ph.d.-afhandling "Inklusion og eksklusion på voksenhandicapområdet. En undersøgelse af voksne med udviklingshæmning og socialpædagogers fortællinger om inklusions- og eksklusionsoplevelser"

Tidspunkt

02.09.2020 kl. 13.00 - 16.00

Beskrivelse

ph.d.-forsvar ved Anthon Sand Jørgensen

Forelæsningens tema

Hvilke udfordringer og muligheder peger en samstilling af resultaterne fra interviewene med borgere med udviklingshæmning og med socialpædagogerne på i relation til i højere grad at realisere de politisk fastsatte mål på feltet?

NB: På grund af COVID-19 bliver forsvaret online for offentligheden. Hvis du er ansat på Sociologi og Socialt Arbejde vil du inden d. 2. september 2020 modtage en invitation i outlook med link til den digitalt platform der bruges. Hvis du ikke er ansat på instituttet, skal du tilmelde dig inden mandag d. 31. august 2020 og du vil modtage et link til den digitale platform d. 1. september 2020.

Tidspunkt

02.09.2020 kl. 13.00 - 16.00

Program

13:00: Velkomst ved ordstyrer Dorte Caswell

13:05: Ph.d. præsentation (45 min)

13:50: Pause

14:05: Opponenternes eksaminering

15:35: Spørgsmål fra publikum

16:00: Forsvaret slutter

Bedømmelsesudvalg

Professor Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet (formand)

Professor Jan Tøssebro, NTNU

Lektor Janne Hedegaard Hansen, NUBU - Nationalt Videncenter om udsatte børn og unge 

Vejleder

Professor Inge Marie Bryderup 

Bi-vejleder

Professor Maria Appel Nissen

Ordstyrer

Lektor Dorte Caswell

Arrangør

Institut for Sociology og Socialt Arbejde

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen