Forskning
Samarbejde
Invitation til konference: Danmarks fremtidige rolle i FN’s fredsarbejde. Foto: MINUSMA

Invitation til konference: Danmarks fremtidige rolle i FN’s fredsbevarende operationer

FN’s fredsbevarende operationer udgør en af de mest centrale dele af de Forenede Nationers kernemandat: at opretholde fred og stabilitet i verden. I øjeblikket er der 12 aktive missioner med et samlet årligt budget på omkring US$ 6,3 milliarder som involverer flere end 83.000 civile og uniformerede peacekeepers.

Tidspunkt

26.11.2021 kl. 09.15 - 17.00

Beskrivelse

Aalborg Universitet og Det Danske FN-forbund ønsker med denne konference at sætte fokus på Danmarks bidrag til FN’s fredsarbejde set på baggrund af FN’s verdensmål 5 og 16: Ligestilling mellem kønnene samt Fred og retfærdighed. Konferencen vil bringe politikere, forskere og praktikere fra både den militære og den civile indsats sammen for at diskutere udfordringer og muligheder i forhold til en fremtidig styrkelse af Danmarks bidrag til FN’s fredsarbejde.    

Deltagere

Generalløjtnant Michael Lollesgaard, Ambassadør Ellen Margrethe Løj, Politikommissær Flemming Bech, tidligere assisterende generalsekretær i FN Finn Reske-Nielsen, Danmarks faste repræsentant ved FN Ambassadør Martin Bille Hermann, tidligere generalmajor Kurt Mosgaard samt udsendte soldater og forskere fra Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Baggrund

Med tiden er de fredsbevarende operationer blevet mere og mere komplekse. De har udviklet sig fra simple posteringer af FN-tropper mellem de stridende parter over mere komplekse operationer med både uniformerede og civile indsatser til de nyeste fredsoperationer, hvor der ikke er nogen fred at opretholde, og hvor konflikterne er ’asymmetriske’ og ofte relaterede til terrorisme. FN’s behov for støtte i form af politisk opbakning og menneskelige og andre ressourcer fra medlemslandene har dermed ændret sig markant over tid.

Danmark har historisk set ydet betydelige bidrag til FN’s fredsoperationer i Mellemøsten, i det tidligere Jugoslavien og forskellige steder i Afrika. Gennem de seneste år har de danske bidrag dog været beskedne. Per 31. august 2021 indtog Danmark en lidet prangende plads som nummer 94 (ud af 124) på listen over såkaldte ’troop contributing countries’ (TCCs) med et bidrag på i alt 12 personer. For øjeblikket bidrage Danmark ikke med politi. På det seneste synes der dog igen at være åbnet for en politisk prioritering af det bredere multilaterale arbejde.. Samtidig kandiderer Danmark til medlemskab af Sikkerhedsrådet for perioden 2025-26.

Selvom behovet for FN’s fredsarbejde har været stigende gennem de seneste ti år, har der også været velbegrundet kritik af indsatsen: mangelfuld koordination, langsommelige arbejdsgange, utilstrækkelige ressourcer i forhold til de givne mandater, mangel på avanceret udstyr, så vel som tilfælde af seksuelt misbrug af lokalbefolkningen, osv. I forlængelse af sidstnævnte markerede vi derfor l i 2020 20-året for Sikkerhedsrådets vedtagelse af resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed, som for første gang anerkendte vigtigheden af at indtænke kønsperspektivet i fredsarbejdet. På trods af denne resolution ser vi stadig et utilstrækkeligt fokus på, hvordan globale og lokale kønsdynamikker ofte skævvrides yderligere i forlængelse af konflikterne, ligesom FN-enhedernes tilstedeværelse kan militarisere lokalbefolkningens hverdag og føre til en forværring af seksuelt misbrug, sortbørshandel mv.

SPROG

Formiddagens program foregår på engelsk, mens eftermiddagens program er på dansk.

Tilmelding

Tilmeld dig via denne formular, hvis du ønsker at deltage i konferencen.

Online deltagelse

Konferencen vil blive streamet over Zoom. Hvis du ønsker at deltage online, skal du stadig tilmelde dig og markere at du ønsker at deltage digitalt – så vil du få en link tilsendt i god tid inden konferencen.

Download programmet 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. arrangementet, kontakt venligst Ane Bislev.

Konferencen finansieres af Hermod Lannungs Fond og
AAU – Det Samfundsvidenskabelig Fakultet

Arrangør

Aalborg Universitet og FN-forbundet

Adresse

Aalborg Universitet, Rendsburggade 14, lokale 3.107, 9220 Aalborg Øst & online via Zoom

Tilmelding inden

26.11.2021 kl. 12.00

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen