AAU logo
Invitation til

Invitation til "Begyndelse og slutning" - Afskedsseminar for Anker Gemzøe og Gunhild Agger

Efterfølgende reception 14.30-16.30.

Tidspunkt

02.02.2018 kl. 09.15 - 02.02.2018 kl. 14.30

Beskrivelse

Om emnet

Til et afskedsseminar er det nærliggende at fokusere på ”Begyndelse og slutning”. Det er helt grundlæggende begreber i livet såvel som i narratologi og genreteori, fænomenologi og eksistensteori – for blot at nævne nogle få områder. Noget begynder. Hvorfor og hvordan, og hvorledes adskiller det sig fra det foregående? Noget slutter. Hvis det er livet, er det ret definitivt, og man kan med sikkerhed sige om en afdød person, at hjertet har slået for sidste gang. Og dog… sådan er det ikke helt i Edgar Allan Poes The Tell-Tale Heart. Hvis det drejer sig en periode, er det endnu mere ubestemt. Hvornår ved man med sikkerhed, at noget er slut og noget andet begyndt? Der kan være mange former for flydende overgange mellem gammelt og nyt. Endelig er begyndelser og slutninger fascinerende forudsætninger for æstetiske værkers karakter – og ofte nøgler til det, de indleder eller afslutter. Med dette seminar vil vi gerne belyse begyndelser og slutninger, både generelt og specielt – ud fra eksempler fra litteratur og medieområdet.


Program

09.15-12.00   Dansk-kolleger fra Institut for Kultur og Globale Studier holder en række oplæg på 10-15 minutter
                      om emnet ”Begyndelse og slutning”. Oplæggene har til formål at gavne og fornøje, så vi vil blive
                      klogere, samtidig med at vi morer os.

09.15-09.20   Louise Mønster: Velkommen

09.20-09.35   Louise Mønster: ”Møde”

09.35-09.50   Jens Lohfert Jørgensen: "Klasse"

09.50-10.05    Kim Toft Hansen: ”Spor”

10.05-10.20    Pause

10.20-10.35    Louise Brix Jacobsen: "Mellemværende"

10.35-10.50    Peter Stein Larsen: ”Uendelige former”

10.50-11.05    Louise Thomsen Kristensen: ”Dansk podcasts guldalder”

11.05-11.20    Tobias Boelt Back: “Ankomst”

11.20-11.35    Michael Kallesøe Schmidt: "Ophørets forløb"

11.35-12.30    Frokost

12.30-13.15    Afskedsforelæsning ved Anker Gemzøe: Åbninger og ender i moderne prosa (abstract nedenfor)

13.15-13.30    Pause

13.30-14.15    Afskedsforelæsning ved Gunhild Agger: Dansk tv’s guldalder (abstract nedenfor)

14.30-16.30    Afskedsreception på instituttet (Kroghstræde 1, Loungen i stueetagen)
 

Tilmelding

 

Abstracts

Anker Gemzøe: Åbninger og ender i moderne prosa

Sansen for begyndelser og slutninger er og bliver vigtig for al kunst med en tidsdimension; men måske særlig vigtig for litteratur, hvor fortællingen er i centrum, altså drama og fiktionsprosa. Jeg vil ende min regulære universitetsrejse med en lystvandring gennem åbninger og ender i moderne prosa. Den vil komme omkring aktuelle eksempler fra Svend Åge Madsen, Naja Marie Aidt og Helle Helle samt strejfe forgængere og forudsætninger som Franz Kafka, Johannes V. Jensen og H.C. Andersen. Sådanne yndlingsforfattere blandt mange flere har stimuleret min sans for naturlige livsrytmer såvel som for litteraturens spændingsbuer – og for den kritik og teori, der kan bevidst- og begrebsliggøre dem. God litteratur kommer omkring det hele, den er begyndelse og ende. 


Gunhild Agger: Dansk tv’s guldalder

Guldaldre bliver altid til i historiens bakspejl, i hvert fald, hvis man skal følge den britiske medieforsker John Caughie. Men med Fra Riget til Bella (2004) udråbte Pernille Nordstrøm allerede samtiden som en guldalder, hvilket senere blev bekræftet af udviklingen. Dansk tv’s guldalder har kaldt på forklaringer. Nogle forskere finder en forklaring i den omdefinering af det kulturelle felt, som tv-drama indgår i. En ny standard for tv-drama er slået igennem både på nationalt og internationalt plan, og den opererer med mere komplicerede temaer, forløb, karakterer og en mere avanceret, filminspireret æstetik. Andre anser ændringerne i hele produktionsprocessen for at være en afgørende faktor. En tredje forklaring ses i den massive internationale interesse, der siden sluthalvfemserne har været for nordisk krimi, senere døbt Nordic Noir. I forelæsningen vil jeg diskutere disse plausible forklaringer i forhold til en fjerde, nemlig at dansk tv-drama gennem denne periode formåede at indfange centrale tendenser i samfundsudviklingen nationalt og internationalt og omsætte dem i dramatisk slagkraftige dilemmaer med universel appel. 

Download invitationen 

Arrangør

Institut for Kultur og Globale Studier

Adresse

Seminaret foregår på Kroghstræde 3, lokale 4.112. Afskedsreceptionen foregår på Kroghstræde 1 (Loungen i stueetagen)

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen