AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
International hjerneuge 2017

International hjerneuge 2017

Uge 11 er den internationale hjerneuge, hvor der sættes fokus på hjernen, hjerneforskning og hjernesygdomme med en række arrangementer i København, Odense, Århus og Aalborg.

Tidspunkt

13.03.2017 kl. 15.00 - 17.03.2017 kl. 17.45

Beskrivelse

I uge 11 afholdes der en række arrangementer i forbindelse med hjerneugen. Arrangementet er støttet af FENS og finansieret af DANA fonden, og er et samarbejde med HjerneForum, Folkeuniversitetet i København, Syddansk Universitet, Købehavns Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet. Formålet er at give offentligheden et indblik i Dansk hjerneforskning bredt, samt øge forståelsen for hjernens rolle i vores hverdag.

Det er gratis at deltage i de forskellige oplæg vi afholder i løbet af uge 11. Man er velkommen til frit vælge mellem de oplæg man har lyst til at høre, tilmeld jer meget gerne på www.facebook.com/hjerneuge, så vi kan se om lokalerne er store nok. Åbningsarrangementet mandag kræver dog tilmelding – se nedenfor.

Åbning af hjerneugen i København, mandag den 13/3 på CSS

Fra kl 15.00 – 17.20

  • Din fantastiske hjerne ved Leif Østergaard, Århus Universitet,
  • Den dynamiske hjerne - plasticitet og organisering i den normale og skadede hjerne ved Jesper Mogensen, Københavns Universitet.
  • Er Parkinson en smitsom sygdom? ved lektor Per Borghammer, Århus Universitet.

Hjerneuge i Odense, tirsdag den 14/3 i lokale U14, Campusvej 55, 5230 Odense M

16.00 – 16.10 Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

16.10 – 16.40 Kønsforskelle i hjernen ved Christian Gerlach, Syddansk Universitet

16.40 – 17.10 Når hjernen falder fra hinanden ved Christian Ulrik von Linstow, Syddansk Universitet

17.10 – 17.40 Gøren og Læren: Om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer ved Albert Gjedde, Københavns Universitet

17.40 – 18.10 Synæstesi: hjernens tolkning af verden ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

18.10 – 18.15 Afrunding på dagen i Odense

Hjerneuge i København, onsdag den 15/3 på CSS 18.01.11., Øster Farimagsgade 5, bygning 18.

15.00 – 15.10 Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

15.10 – 15.40 EPO: fra doping til behandling af hukommelses- og koncentrationsbesvær ved Kamilla Miskowiak, Københavns Universitet

15.40 – 16.10 Hjerneskade, visuel information og opmærksomhed ved Maria Nordfang, Københavns Universitet

16.10 – 16.40 Udfordringer og perspektiver for de næste 15 års eksperimentelle hjerneforskning ved Jens Midtgaard, Københavns Universitet

16.40 – 17.30 Pause, snacks, & HjerneForum (lokaleskift til 15.3.01 og 15.3.15, i bygning 15)

17.30 – 18.30 Om Brain Prize 2017 og foredraget Gøren og Læren: om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer ved Albert Gjedde, Københavns Universitet

Hjerneuge i Århus, torsdag den 16/3 i Palle Juul-Jensen Aud. Nørrebrogade 44, bygning 10G.

16.00 – 16.10 Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

16.10 – 16.40 Det musikalske masseeksperiment ved Stine Derdau Sørensen, Århus Universitet

16.40 – 17.10 Er Parkinson en smitsom sygdom? ved Per Borghammer, Århus Universitet

17.10 – 17.40 Bevidsthed og hjernen ved Morten Overgaard, Århus Universitet

17.40 – 18.10 Fra selvkørende biler til blodpropper i hjernen - computeralgoritmer kan hjælpe lægerne ved Anne Nielsen, Århus Universitet

18.10 – 19.00 Pause, snacks, & HjerneForum

19.00 – 20.00 Om Brain Prize 2017 og foredraget Gøren og Læren: om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer ved Albert Gjedde, Københavns Universitet

Hjerneuge i Aalborg, fredag den 17/3 i lokale 4.513 Rendsburggade 14

16.00 – 16.10 Velkommen ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

16.10 – 16.40 Hjerneskade og hypnose ved Jonas Lindeløv, Aalborg Universitet

16.40 – 17.10 Gøren og Læren: Om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer ved Albert Gjedde, Københavns Universitet

17.10 – 17.40 Synæstesi: hjernens tolkning af verden ved Thomas Alrik Sørensen, Aalborg Universitet

17.40 – 17.45 Afrunding på dagen i Aalborg

Program

Per Borghammer – Er Parkinson en smitsom sygdom?

De fleste forbinder Parkinsons sygdom med rysten, langsomhed og stivhed. Gennem mere end 100 år troede læger og forskere, at Parkinsons sygdom primært var en hjernesygdom og at tab af dopamin-celler i hjernen udgjorde den væsentligste skade ved sygdommen. Vi ved nu, at bevægeforstyrrelserne slet ikke er de første symptomer ved Parkinson. Mange patienter er forstoppede, mister lugtesansen og udvikler søvnforstyrrelser 10-20 år, inden de får diagnosen. Spørgsmålet er om Parkinsons sygdom starter i tarmens nervesystem mange år før de klassiske Parkinson-symptomer opstår?

Stine Derdau Sørensen – Det musikalske masseeksperiment

Hvad sker der i hjernen når vi lytter til musik? Og betyder det noget hvor meget man lytter til musik dagligt, eller om man spiller et instrument? Vi har i samarbejde med Naturvidenskabsfestival 2016 testet 20.000 børn og unge i hele Danmark for at finde ud af hvor gode de er til at lytte til detaljer i musik. Sammenholdt med data omkring deres arbejdshukommelse har vi fået ny, unik viden, som har stor betydning for vores viden om, hvordan musik påvirker og ændrer hjernen.

Christian Gerlach – Kønsforskelle i hjernen

Udviklingen af hjernescanningsteknikker har medført et væsentligt fremskridt i forståelsen af hjernens udvikling. Ikke overraskende peger undersøgelserne på, at hjernen er formbar, og at dens udvikling i høj grad er betinget af erfaringer og miljø. Men er der også forhold i hjernens udvikling, der er givet fra fødslen? Er der fx forskel på piger og drenges hjerner? Mange mener, at sådanne kønsforskelle eksisterer og argumenter for fx kønsopdelt undervisning. Men er den viden, der eksisterer på området, så solid og entydig, at den kan bære sådanne anvisninger?

Albert Gjedde – Gøren og Læren: om hjernens erhvervelse og tab af kompetencer

TBA

Jonas Lindeløv – Hjerneskade og hypnose

Hypnose lader til at kunne forbedre hukommelse efter erhvervet hjerneskade. I dette foredrag fremlægger jeg tidligere og aktuel forskning i hjerneskade og hypnose, med særligt fokus på brugen af hypnose som kognitiv rehabilitering. Hjerneskade udgør den 2. største sundhedsudgift på verdensplan, men det har vist sig vanskeligt at opnå generelle kognitive forbedringer. Jeg diskuterer forskningen i hypnose og hjerneskade i dette lys.

Jens Midtgaard – Udfordringer og perspektiver for de næste 15 års eksperimentelle hjerneforskning

Vores forståelse af nervecellers molekylære signalbehandling, herunder hukommelse, er øget væsentligt igennem de sidste tiår. Sigtet for hjerneforskning er imidlertid at redegøre for komplekse organismers adfærd udfra nervesystemets opbygning, og biokemisk og elektrisk signalbehandling. Kompleksiteten af hjerner gør at denne sammenhæng mellem neurobiologi og adfærd stadig er en udfordring. De seneste år har set en eksplosion i nye metoder til undersøgelse af hjerner hos en lang række forskellige dyrearter fra insekter til aber, og store internationale forskningsprogrammer søger at videreudvikle og anvende disse metoder. Foredraget vil kort gennemgå disse perspektiver.

Kamilla Miskowiak – EPO: fra doping til behandling af hukommelses- og koncentrationsbesvær

EPO er berygtet for sin brug som dopingmiddel i konkurrencesporten, fordi det øger blodprocenten og dermed den fysiske præstation. Men nyere forskning har vist at EPO også stimulere dannelsen af nye hjerneceller og øger hjernens regenerative egenskaber. Dette foredrag omhandler ny forskning, som viser positiv virkning af EPO på hukommelsen og koncentrationsevnen hos personer med depression eller bipolar lidelse (mani og depression) samt disse virkningers hjernemæssige grundlag.

Anne Nielsen – Fra selvkørende biler til blodpropper i hjernen - computeralgoritmer kan hjælpe lægerne

Hvert år rammes 15 millioner mennesker af en blodprop i hjernen. For at minimere uoprettelige skader er det vigtigt at, de modtager den rette behandling. I dette foredrag vil vi se nærmere på, hvordan en computeralgoritme, der er inspireret af hjernens opbygning, kan bruges til at forudsige effekten af forskellige behandlinger og derved hjælpe lægerne med at vælge den mest optimale behandling.

Maria Nordfang – Hjerneskade, visuel information og opmærksomhed

Hjernen bearbejder information fra omgivelserne og sørger for at vi bliver opmærksomme på netop den information, som er vigtig for os. Når hjernen bliver skadet fx ved en blodprop sker det tit, at disse funktioner ikke længere fungerer lige så godt som før. Mange patienter oplever synsforstyrrelser eller problemer med at rette opmærksomheden mod den ene halvdel af rummet. I dette oplæg vil vi se på visuelle og opmærksomhedsmæssige vanskeligheder efter hjerneskade.

Morten Overgaard – Bevidsthed og hjernen

TBA

Thomas Alrik Sørensen – Synæstesi: hjernens tolkning af verden

Synæstesi er et fænomen der optræder hos en lille andel af befolkningen, og selvom disse personer sanser verden anderledes end resten, er der ikke tale om en lidelse eller dysfunktion. Her vil vi se nærmere på fænomenet, samt illustrere at vi hver især oplever vores omgivelser vidt forskelligt fra hvad vi normalt antager, og at den måde vi percipere verden er afhængig af vores tidligere erfaringer.

Christian Ulrik von Linstow – Når hjernen falder fra hinanden

Den neurodegenerative sygdom, Alzheimer’s sygdom, er den hyppigste årsag til demens. Dette foredrag giver indblik i de cellulære og molekylære mekanismer, som vi i dag mener er involveret i Alzheimer’s sygdom, og som vi ved negativt påvirker de nervekredsløb, der er ansvarlige for vores kognitive funktioner. Foredraget giver også et indblik i hvordan denne type forskningsspørgsmål adresseres forskningsmæssigt i et moderne dansk forskningslaboratorium.

Følg os på www.facebook.com/hjerneuge – eller skriv til lektor Thomas Alrik Sørensen fra Aalborg Universitet på alrik@hum.aau.dk hvis du ønsker yderligere informationer. Der kan forekomme programændringer, hvilket vil blive opdateret løbende på vores Facebookside.

 

Pris

Gratis.

Arrangør

Arrangementet er støttet af FENS og finansieret af DANA fonden, og er et samarbejde med HjerneForum, Folkeuniversitetet i København, Syddansk Universitet, Købehavns Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet

Adresse

København, Odense, Århus og Aalborg.

Tilmeld dig til

Åbningsarrangementet i København kræver tilmelding. Tilmeldig også gerne til de øvrige arrangementer via Facebook (se ovenfor).

Mere information

https://www.facebook.com/hjerneuge/

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen