AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Hvordan kan vi blive bedre til at måle produktivitet i byggeriet?

Hvordan kan vi blive bedre til at måle produktivitet i byggeriet?

Kom til temamøde hos SBi 6. juni og deltag i debatten om, hvordan vi kan bruge produktivitetsmålinger til at forbedre byggeriet. Mødet foregår i regi af SBi's Rådgivende Forum. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig inden 4. juni kl. 12.00.

Tidspunkt

06.06.2018 kl. 15.30 - 18.00

Beskrivelse

Det er en udbredt opfattelse, at byggebranchen har en lav vækst i produktivitet sammenlignet med andre brancher. Vi ved det dog ikke med sikkerhed, hvilket er tankevækkende, i betragtning af at byggebranchen beskæftiger op mod 175.000 personer og omsætter for ca. 200 mia. kroner årligt.

Temaet for dette møde er byggeriets produktivitetsudvikling, herunder metoder til at opgøre, evaluere og sammenligne produktivitet, der forstås som forholdet mellem det produceredes værdi og den medgåede ressourceindsats.

Ud over at byggeriets produktivitet har stor samfundsmæssig betydning, er der et væsentligt potentiale i at blive bedre til at måle byggeriets produktivitet på virksomheds- og projektniveau, hvor benchmarking kan være nøglen til at lære af de bedste.

Formålet med møderne i SBi’s Rådgivende Forum er at følge udviklingen på bygge- og boligområdet og på den baggrund stille forslag om nye tiltag vedr. forskning, uddannelse og formidling. Målet med mødet 6. juni er således at identificere relevante tiltag til bedre at kunne måle produktivitet i byggeriet.

Program

Tid    Program
15.30    Velkommen
Direktør Thorkild Ærø, SBi
15.40 Hvorfor måle produktivitet i byggeriet? Se præsentation
Seniorforsker Kim Haugbølle, SBi
16.00 Hvilke udfordringer har der hidtil været ved at måle dansk byggeris produktivitetsudvikling? Se præsentation
Specialkonsulent Christian Gysting, Danmarks Statistik
16.20 Hvad kan vi lære af produktivitetsmålingerne i den norske byggebranche? Se præsentation
Førsteamanuensis Jan Alexander Langlo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
16.40 Hvilke erfaringer har vi med at sammenligne indikatorer på produktivitet i danske byggevirksomheder? Se præsentation
Adm. direktør Peter Hesdorf, Byggeriets Evaluerings Center
17.00 Hvilke behov har byggeriets kunder og virksomheder for måling af produktivitet?
Gruppediskussioner
17.30 Hvordan kan vi opfylde behovene for at måle produktivitet i byggeriet, og hvilke opgaver bør SBi påtage sig i den forbindelse?
Plenumdiskussion
17.45 Opsamling og tak for i dag
Direktør Thorkild Ærø, SBi

 

 

Pris

0 kroner

Arrangør

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København

Adresse

A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilmelding inden

04.06.2018 kl. 12.00

Mere information

https://kursus.sbi.dk/Pages/SBiOfflineCourseEnrollment.aspx?Course=46

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen