AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Høringsworkshop om eksempler på konstruktioner i LCAbyg

Høringsworkshop om eksempler på konstruktioner i LCAbyg

Workshoppen er for alle, der ønsker at være med til at gøre livscyklusvurderinger enklere og hurtigere.

Tidspunkt

11.09.2018 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

I foråret 2018 har SBi sammen med branchefolk udarbejdet et katalog med eksempler på konstruktioner i LCAbyg. Kataloget skal støtte livscyklusvurderinger (LCA) i den tidlige designfase og dermed gøre det muligt at optimere en bygnings miljøprofil fra starten.

Formålet med workshoppen er at sikre et godt udvalg og en god kvaliltet af eksempler på konstruktioner, der kan hjælpe aktører i branchen. Derfor efterspørges byggefaglige input fra konstruktører, arkitekter og ingeniører, der arbejder praktisk med projektering. Resultatet kommer til at være til gavn for alle, der bruger LCAbyg, som udkommer i ny gratis version primo 2019.

OM PROJEKTET

Materialernes indlejrede energi er nu af samme størrelsesorden som driftsenergien for energirenoveringer og nybyggeri. Projektet skaber lettilgængelige redskaber til vurderingen af indlejret energi og andre miljøparametre, så rådgivere og bygherrer kan træffe energirigtige og bæredygtige beslutninger tidligt i designprocessen, hvor forbedringsmulighederne er størst.

Resultatet bliver en ny version af beregningsværktøjet LCAbyg med en forenklet brugergrænseflade, der er optimeret til tidlige designprocesser, samt en designguide. Forenklingen opnås primært, ved at brugeren får mulighed for at vælge fra et katalog over typiske konstruktioner og installationer, som understøtter en hurtig modellering af de materialemængder, som skal bruges for at lave LCA.

Projektet er støttet af ELFORSK (PSO 349-051) og gennemføres 1. maj 2017 til 31. december 2018 af projektpartnerne Konstruktørforeningen, Bygherreforeningen, IDA Byg, Arkitektforeningen og Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

 

Tilmeld dig her


Hvis du har spørgsmål til projektet eller workshoppen, er du velkommen til at kontakte:

Kai Kanafani, forsker: kak@sbi.aau.dk, telefon 93562406

Regitze Zimmermann, forskningsassistent: rkz@sbi.aau.dk, telefon 93562344

Pris

Det er gratis at deltage i workshoppen, men tilmelding er nødvendig.

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

Konstruktørforeningen, Ny Kongensgade 15, 2. sal, 1472 København K

Tilmelding inden

10.09.2018 kl. 00.00

Mere information

https://kursus.sbi.dk/Pages/SBiOfflineCourseEnrollment.aspx?Course=49

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen