AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Master i Pædagogisk Ledelse på AAU

FYRAFTENSMØDE OM PÆDAGOGISK LEDELSE

Kom med til spændende faglig eftermiddag om hør om den nyeste forskning inden for pædagogisk ledelse. Vi præsenterer desuden vores masteruddannelse, der har opstart i september 2020.

Tidspunkt

24.09.2020 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

program ved Fyraftensmødet om pædagogisk ledelse

Kl. 14.00-14.10

Velkomst v. lektor Nanna Friche, Master i Pædagogisk Ledelse, Institut for Kultur og Læring, AAU.

KL. 14.10-14.40

Udviklingskraften i kollaboration, feedback og refleksion på tværs af organisationer.
Erfaringer fra nationale og internationale projekter om værdien af at udvikle kompetencer og ”mindset” på tværs af organisationer
V. Anne-Birgitte Rohwedder, ph.d.-studerende ved AAU og pædagogisk ledelseskonsulent ved Randers Sosu-skole.

KL. 14.40-15.10

Sorte svaner – hvad lærte vi af ”Program for Læringsledelse”? Nogle overraskende resultater fra AAU’s nyligt afsluttede A.P. Møller-udviklingsprojekt
V. Lars Bang Jensen, lektor ved Institut for Kultur og Læring, AAU. 

KL. 15.10-15.25

Diskussion

KL. 15.25-15.40

Pause

KL. 15.40-16.10

Hvad sker der, når man som leder arbejder mere målrettet med pædagogisk teori?
V. Søren Keller, uddannelsesleder ved Ordrup Gymnasium og redaktør sammen med Dorte Ågård af bogen ”Pædagogisk ledelse i teori og praksis”, der udkom i december.

KL. 16.10-16.40

Ledelsesudvikling i Praksis på erhvervsskolerne – LIP-projektet. 36 erhvervsskoler har deltaget i LIP-projektet, der blev afsluttet i efteråret. Hør, hvordan det har udviklet både den pædagogiske teori og skolernes ledelsespraksis
V. Dorte Ågård, seniorrådgiver, Master i Pædagogisk Ledelse, Institut for Kultur og Læring, AAU.

KL. 16.40-17.00

Diskussion.

PROGRAM

TILMELDING

EVENTUELLE SPØRGSMÅL 

hellegm@hum.aau.dk

Arrangør

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

Adresse

Aalborg Universitetsbibliotek, Langagervej 2, 9220 Aalborg Ø. Lokale: Mozart

Tilmelding inden

17.09.2020 kl. 23.59

Mere information

www.mpl.aau.dk

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer med fysisk fremmøde er aflyst i marts

Se listen