AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Master i Pædagogisk Ledelse på AAU

FYRAFTENSMØDE OM PÆDAGOGISK LEDELSE

Kom med til spændende faglig eftermiddag om hør om den nyeste forskning inden for pædagogisk ledelse.

Tidspunkt

24.09.2020 kl. 14.00 - 17.00

Beskrivelse

program ved Fyraftensmødet om pædagogisk ledelse

Kl. 14.00-14.10

Velkomst v. lektor Nanna Friche, Master i Pædagogisk Ledelse, Institut for Kultur og Læring, AAU.

KL. 14.10-14.40

Udviklingskraften i kollaboration, feedback og refleksion på tværs af organisationer.
Erfaringer fra nationale og internationale projekter om værdien af at udvikle kompetencer og ”mindset” på tværs af organisationer
V. Anne-Birgitte Rohwedder, ph.d.-studerende ved AAU og pædagogisk ledelseskonsulent ved Randers Sosu-skole.

KL. 14.40-15.10

Sorte svaner – hvad lærte vi af ”Program for Læringsledelse”? Nogle overraskende resultater fra AAU’s nyligt afsluttede A.P. Møller-udviklingsprojekt
V. Lars Bang Jensen, lektor ved Institut for Kultur og Læring, AAU. 

KL. 15.10-15.25

Diskussion

KL. 15.25-15.40

Pause

KL. 15.40-16.10

Hvad sker der, når man som leder arbejder mere målrettet med pædagogisk teori?
V. Søren Keller, uddannelsesleder ved Ordrup Gymnasium og redaktør sammen med Dorte Ågård af bogen ”Pædagogisk ledelse i teori og praksis”, der udkom i december.

KL. 16.10-16.40

Ledelsesudvikling i Praksis på erhvervsskolerne – LIP-projektet. 36 erhvervsskoler har deltaget i LIP-projektet, der blev afsluttet i efteråret. Hør, hvordan det har udviklet både den pædagogiske teori og skolernes ledelsespraksis
V. Dorte Ågård, seniorrådgiver, Master i Pædagogisk Ledelse, Institut for Kultur og Læring, AAU.

KL. 16.40-17.00

Diskussion.

PROGRAM

 

TILMELDING

EVENTUELLE SPØRGSMÅL 

hellegm@hum.aau.dk

Arrangør

Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring

Adresse

Aalborg Universitetsbibliotek, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Ø. Lokale: 4.110

Tilmelding inden

17.09.2020 kl. 23.59

Mere information

www.mpl.aau.dk

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen