AAU logo
Fugtsikre tage - kursus hos SBi

Fugtsikre tage - kursus hos SBi

Her har du chancen for at komme på kursus hos forfatterne til den kommende SBi-anvisning om tage, som du også får med hjem fra kurset.

Tidspunkt

15.11.2018 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

På kurset lærer du om forskellige tagtypers virkemåde, særligt med hensyn til vand- og fugttæthed. Du lærer tillige om undertage og tagelementer, om anvendelsen af de gængse tagdækningsmaterialer (tagsten, fibercementplader, skifer, metalplader, zink og kobber, tagpap og andre membraner, vækstlag, strå og glas), om kviste og ovenlys samt om udformning af inddækninger. Endelig kommer kurset ind på fugtsikker renovering af tage.

På kurset får du styrket din teoretiske viden om tage, og du får vist en række eksempler på både vellykkede og mindre vellykkede tagløsninger, som underviserne er stødt på gennem deres mangeårige virke som rådgivere og syns- og skønsmænd.

Kurset fokuserer på de bygningsfysiske forhold ved tage, mens dimensionering af tagkonstruktioner ikke indgår i kurset.

Undervisere 

Seniorforsker Erik Brandt, SBi, Aalborg Universitet København
Adjungeret professor Tommy Bunch-Nielsen, SBi, Aalborg Universitet København 
Forsker Martin Morelli, SBi, Aalborg Universitet København

Pris

Kr. 4.300 ekskl. moms - Early bird rabat: Tilmeld dig senest den 15. oktober 2018, så giver vi 10% rabat på deltagerbetalingen

Arrangør

SBi, Aalborg Universitet København

Adresse

Erhvervsakademiet Lillebælt, Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Mere information

https://kursus.sbi.dk/Pages/SBiOfflineCourseDetails.aspx?Course=32

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen