Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Forelæsning Noemi Katznelson Aalborg

Invitation til åben forelæsning v/ Professor Noemi Katznelson i Aalborg

Tidspunkt

24.05.2019 kl. 13.00 - 14.00

Beskrivelse

Fredag d. 24. maj 2019, kl. 13.00 – 14.00, AUD 1.104 Kroghstræde 3, 9220 Aalborg

Ungdomsliv: Tendenser og tematikker gennem tre årtier

I en kalejdoskopisk forelæsning om ungdomsforskningen gennem 20 år, trækker Noemi Katznelson perspektiver og tendenser op fra midt 90’erne over 00’erne til 10’ernes ungdomsliv – og kommer med bud på, hvor ungdomslivet er på vej hen. I forelæsningen vil der blive vekslet mellem konkrete empiriske nedslag, og overordnede sociologiske tendenser og tematikker inden for uddannelse, arbejde og ungdomskultur. Noemi Katznelson vil gøre brug af sit mangeårige virke centralt i ungdomsforskningen, til at reflektere og elaborere over såvel forandringer som kontinuiteter i ungdomslivet, og hvordan vi som samfund – i uddannelsesinstitutioner, foreninger, arbejdsmarked etc. – skal møde, danne og gå i clinch med de unge nu og i fremtiden.

Tilmelding

Noemi Katznelson, Professor  og Forskningsleder af Center for Ungdomsforskning, CeFU, Institut for Læring og Filosofi,
AAU CPH.

Noemis forskning tager afsæt i et bredt sociologisk blik på ungdomslivet som det udspiller sig i lyset af gældende samfundsmæssige betingelser og forandringsprocesser. På den baggrund interesserer Noemi sig særligt for unge i uddannelsessystemet og gråzonen mellem uddannelse og arbejde, men også for andre af ungdomslivets arenaer.

Læs mere om Noemi og CeFU på www.cefu.dk 

Arrangør

Institut for Læring og Filosofi

Adresse

Krogstræde 3, 9220 Aalborg, Auditoriet

Gå til arrangementslisten

Arrangementer

Se listen