AAU logo
Efteruddannelse i radonrenovering - Kursus hos SBi

Efteruddannelse i radonrenovering - Kursus hos SBi

Efteruddannelsen i radonrenovering kvalificerer dig til at få adgang til det voksende marked for radonrenovering. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Efteruddannelsen varer tre dage.

Tidspunkt

23.01.2019 kl. 09.00 - 06.02.2019 kl. 16.00

Beskrivelse

Markedet for radonrenovering vokser i øjeblikket. Det skyldes Realdanias store oplysningskampagne om radon, understøttet af hjemmesiden www.radonfrithjem.dk, hvor private husejere hjælpes gennem undersøgelse og renovering. Efteruddannelsen i radonrenovering kvalificerer dig til at få adgang til dette marked. Underviserne er de førende eksperter fra Teknologisk Institut og SBi. Efteruddannelsen varer tre dage.

I mange boliger er der for meget radon i luften og dermed øget risiko for lungekræft. Men kun få af byggeriets virksomheder har øje på radonrenovering som forretningsområde.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, som kan give lungekræft. Radon er hvert år årsag til 300 lungekræfttilfælde i Danmark. Radonforurening er særligt udbredt i enfamiliehuse, hvor radon kan trænge ind i så store mængder, at Bygningsreglementets krav på 100 Bq/m3 for nye bygninger bliver overskredet. I eksisterende bygninger anbefales at tilstræbe et tilsvarende niveau.

Arbejdet med radonrenovering forudsætter ikke investeringer i nyt udstyr eller lignende, men kræver, at virksomheden tilegner sig den nødvendige viden om, hvordan man måler radon, nedbringer et for højt radonniveau, samt kontrollerer, at det udførte arbejde har haft den ønskede virkning.

Blandt de mulige tiltag er tætning af gulvkonstruktionen og forbedring af ventilationen. Udeluftventiler kan udligne lufttrykket inde i boligen med lufttrykket udendørs. Hvis det ikke er nok, må man etablere balanceret mekanisk ventilation. Ved høje radonkoncentrationer kan det være nødvendigt at etablere sug under huset, hvor et eller flere rør føres fra det kapillarbrydende lag under gulvet, gennem huset og op over tagryggen. Det rette valg af tiltag varierer fra hus til hus, afhængigt af husets konstruktioner og energi- og fugttekniske forhold.  Endvidere bør man tage hensyn til funktions- og komfortmæssige behov.

På denne efteruddannelse bliver du kvalificeret til at planlægge og gennemføre renovering af bygninger med for højt indhold af radon i luften indendørs. Ikke blot enfamiliehuse, men også andre bygninger. Efteruddannelsen tager udgangspunkt i SBi-anvisning 232, ’Radon – kilder og måling, og SBi-anvisning 247, ’Radonsikring af eksisterende bygninger’. Gennemgangen af SBi-anvisningerne suppleres med eksempler fra praksis.

Underviserne er Torben Valdbjørn Rasmussen fra SBi, som er hovedforfatter til SBi-anvisningerne om radon, samt Britt Haker Høegh fra TI, der har indgående erfaring med radonrenovering.

Efteruddannelsen henvender sig både til rådgivere og udførende. Leverandører af byggematerialer kan også have gavn af at deltage.

Realdania har ydet økonomisk støtte til udviklingen af efteruddannelsen, hvorved deltagerbetalingen er reduceret.

Pris

9.500 kroner ekskl. moms

Arrangør

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København og Teknologisk Instsitut

Adresse

Teknologisk Institut, Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C

Mere information

http://www.sbi.dk/kurser/radon

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen