AAU logo
CSA's årskonference: Prekarisering i Danmark? - omfang, konsekvenser og handlemuligheder

CSA's årskonference: Prekarisering i Danmark? - omfang, konsekvenser og handlemuligheder

Prekarisering indfanger en oplevelse af udsathed i et arbejdsliv præget af flere midlertidige, fleksible, atypiske, usikre eller uregulerede ansættelser på arbejdsmarkedet. En udvikling som kan få vidtrækkende konsekvenser for den enkeltes oplevelse af arbejdet og livsførelse.

Tidspunkt

26.04.2018 kl. 08.30 - 26.04.2018 kl. 16.00

Beskrivelse

Ifølge Den Danske Ordbog betegner tillægsordet ‘prekær’ det “meget vanskelige” eller det, “som bringer nogen i knibe”. Det er ikke nyt at bruge ordet til at beskrive arbejdslivet, men prekarisering fylder mere og mere i diskussioner om udviklingen i arbejdslivet – også i Danmark.

Prekarisering findes på tværs af brancher og professioner: Mens selvstændige og ansatte i kreative fag længe har måttet håndtere usikre ansættelseshorisonter, er tendensen de senere år forstærket inden for service-, byggeri- og industriarbejde med øget brug af migrantarbejdere, enkeltmandsvirksomheder, midlertidige ansættelser, vikarer og underleverandører. Samtidig er det helt nyt, at prekariseringen finder sted i udførelsen af velfærdsstatens kerneydelser inden for eksempelvis social-, sundheds-, uddannelses-, og omsorgsarbejde.

Tendenserne udfordrer såvel den enkelte lønmodtager såvel som den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor arbejdsmarkedets parter må skabe nye strategier for at sikre sammenhængskraften i samfundet.

Det udsatte arbejdsliv rejser en række spørgsmål. Blandt andre:

  • Hvilke udviklingstendenser i forhold til løn- og arbejdsforhold på det danske arbejdsmarked indfanges i prekariseringsbegrebet?
  • Hvordan kommer prekariseringen til udtryk på forskellige måder inden for forskellige fag, brancher og grupper på arbejdsmarkedet?
  • Hvad betyder prekarisering for arbejdets udførelse og arbejdslivets kvalitet?
  • Og ikke mindst: Hvilke arbejdsmarkedspolitiske initiativer kan imødekomme risikoen for sammenbrud af den danske arbejdsmarkedsmodel, som ifølge prekariseringsbegrebets teoretikere synes sandsynligt?

Disse spørgsmål, og mange flere, vil blive taget op på Center for Studier i Arbejdslivs årskonference 2018.

Priser for deltagelse i årskonferencen

  • Medlemmer af CSA/abonnenter på Tidsskrift for Arbejdsliv: 750,- kr.
  • Ikke-medlemmer/ikke-abonnenter: 900,- kr.
  • AAU-studerende: Gratis, dog uden mad

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen her.

Arrangør

Sektion for Bæredygtig Produktion, Institut for Materialer og Produktion & Global Refugee Studies, Institut for Kultur og Globale Studier

Adresse

Auditoriet på AAU CPH, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

http://www.arbejdsliv.org/aarskonference-2018-prekarisering/

Gå til arrangementslisten

Alle arrangementer

Se listen